Trang Human Rights

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Recommendating ideas for Speech.

Recommendating ideas for Speech.

Để có thể giúp giải quyết những vấn đề hòa giải giữa những quốc gia hay dân tộc khác nhau, những người luôn đấu tranh cho hòa bình, công lý, chính trị và niềm tin…
Thật là ngây thơ khi tự tước bỏ quyền tự vệ của mình. Sự chuyển đổi luôn cần đến thái độ liều lĩnh và lòng can đảm. Đó là hai phẩm chất của 1 nhà chính trị. Thế giới này không thuộc về riêng bạn hoặc tôi. Chúng ta phải nhận ra rằng, nếu kết hợp cùng nhau, mọi người sẽ tạo ra 1 cộng đồng vững mạnh, 1 cuộc sống mà ai cũng từng mơ ước, 1 thế giới bình an và ở đó, mọi người đều đối xử tốt với nhau. 1 thế giới không còn những sự độc tài, đe dọa diệt chủng…
Bỏ phiếu là 1 sự lựa chon đầy ý thức.

http://giaohaoganxa.blogspot.com/

Bởi vì có những kẻ tâm tà, sở kiến ngược ngạo như vậy nên nhân loại phải chịu khổ, cộng đồng, đồng bào phải tàn hại lẫn nhau vì bọn ác nhân này. Có 1 số kẻ ác lắm, chắc muốn giết người diệt khẩu hay sao đó?

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY THIỆT HẠI VỀ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CHO NGƯỜI DÂN, THẤY CHẾT KHÔNG CỨU (ĐIỀU 102 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM)

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----o0o----

                     Bạc liêu, ngày    26    tháng   2    năm 2014
           
Kính gửi:   
            - Tòa Án Phúc Thẩm
- Chánh án Tòa Án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu
            - Ông Trương Hòa Bình- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
                        - Ông Nguyễn Hòa Bình- Viện Trưởng Viện KSNDTC
                        - Cục Thi Hành Án Dân Sự Bạc Liêu
                        - Tổng Cục Thi Hành Án
                        - Bộ Tư Pháp
                        - Công An Nhân Dân, Công An Kinh tế, Công An điều tra…
                        - Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang
                        - Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Phú Trọng
                        - Ông Nguyễn Bá Thanh- Trưởng Ban Nội Chính TW
                        - Ông Trần Đại Quang- Bộ Trưởng Bộ Công An
- Tòa Án Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

ĐƠN KHIẾU NẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY THIỆT HẠI VỀ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CHO NGƯỜI DÂN, THẤY CHẾT KHÔNG CỨU (ĐIỀU 102 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM)

Căn cứ Thông Báo số: 04/VKS-TB-P5 về việc trả lời đơn đề nghị của VKSND Tỉnh Bạc Liêu ngày 18/2/2014, con dấu Bưu Điện Bạc Liêu ngày 19/2/2014. Nhận được thư vào lúc 14:00 ngày 25/2/2014 (thư được treo ở cổng rào).
Căn cứ vào Phiếu Hướng Dẫn số 27/HD-TTR ngày 8/1/2014 của Thanh Tra Bộ Tư Pháp đề nghị tôi gửi đơn đến TAND Tối Cao để được xem xét, giải quyết.

Tôi tên: Hồ Thị Thái Hiền- SN 1981
Trú tại: Số 24 Trần Quang Diệu, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu
Lấy đức phục nhân như thông điệp đầu năm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là việc làm cần thiết: phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Trước tiên, tôi thừa nhận rằng quan điểm của VKSND Tỉnh Bạc Liêu có chỗ đúng là Đơn yêu cầu và Biên Bản Tóm Tắt của tôi thể hiện bao gồm nhiều vấn đề theo đúng sự thật và trình tự pháp lý. Vì xét thấy thẩm phán Châu Minh Nguyệt của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Bạc Liêu đã vi phạm Điều 75 của Bộ Luật Hình Sự Nước CHXH CNVN là Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội nên tôi mới tường trình liệt kê theo thứ tự và theo sự thật như trong đơn.
Tôi đã trình bày theo đúng sự thật, có chất lượng, có chứng cứ chứng minh ghi âm toàn bộ quá trình xét xử thể hiện cái tâm có trách nhiệm của người dân đối với pháp luật: Luật Khiếu Nại số 02/2011/QH13 do Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã ký ngày 11-11-2011 và Điều 61 (NĐ136) do Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng (đã ký) có quy định: cán bộ, công chức nếu sai phạm nghiêm trọng phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị buộc thôi việc, cách chức để làm gương…Tôi yêu cầu được bồi thường theo Điều 51 của BLHS về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án bao gồm các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để: che giấu tội phạm, bao che, đồng lõa, tuyên án oan sai, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho người dân,…
Ông phó Viện Trưởng VKSND Tỉnh Bạc Liêu tên: Liêu Tài Ngoánh đã trả lời không đúng sự thật và vô trách nhiệm trong suốt quá trình xét xử ông đã có điều tra, kiểm sát, nhắc nhở Tòa Án NDTPBL khi thẩm phán Châu Minh Nguyệt làm sai hay chưa? VKSND là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự để kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. Công dân có quyền yêu cầu pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Những gì ông nói là hoàn toàn không đúng sự thật và không có cơ sở khi cho rằng tôi không có chứng cứ trong khi tôi có cung cấp ghi âm nhưng VKSND Tỉnh Bạc Liêu thì chưa hề kiểm tra thuộc cấp. Ông trả lời tôi đã vắng mặt và không kháng cáo là hoàn toàn nói bừa, vô căn cứ và bịa đặt. Vì tôi có gửi thư chuyển phát nhanh, bảo đảm bằng đường Bưu Điện các lá đơn trước đó. Sao ông không kiểm tra lại mà toàn nói bừa như vậy? Trách nhiệm và nghĩa vụ của VKSND là gì, thưa ông?
Như vậy, họ đã vi phạm Điều 100, Điều 295, Điều 296 của BLHS. Ông ta muốn bức tử phụ nữ vô tội. Vì trong trường hợp bất khả kháng theo Điều 15 của BLHS. Nếu tự bảo vệ mình cũng không được, VKSND Tỉnh Bạc Liêu không tôn trọng Quyền Công Dân, chà đạp phụ nữ vô tội như vậy thì dựa vào đâu người dân có thể sống đây?
Thấy chết không cứu có phải là trách nhiệm của người quản lý làm công tác bảo vệ pháp luật, cầm cân nảy mực hay không?
Tôi thừa nhận tôi viết đơn này dưới hình thức tường trình miêu tả lại toàn bộ sự việc theo trình tự pháp luật. Tôi đã gửi từng lá đơn theo từng nội dung riêng biệt nhưng họ không giải quyết mãi cho đến khi có phiếu chuyển đơn của VKSNDTC. Có phải người dân không có tiếng nói hay không? Hay là Tòa án Nhân Dân và VKS Nhân Dân Tỉnh Bạc Liêu chỉ làm theo lệnh cấp trên mà thôi?
Nếu có sự bất phân thị phi, làm việc bất lực làm cho người dân bị hàm oan thì mọi người có suy nghĩ gì đây? Không lẽ thực sự không có công lý sao?
Bà thẩm phán Châu Minh Nguyệt tuyên án tôi vay Eximbank 125 tỷ đồng nhưng không có chứng cứ. Nếu tôi không kịp gửi đơn đi khắp nơi trước đó và có sự chuẩn bị thì chắc tôi đã bị tiêm thuốc độc cho chết hay bị đi tù oan rồi?
Trách nhiệm này ai sẽ gánh chịu? Con dân làm sao có thể giao phó tính mạng cho họ được? Còn ai dám tin họ nữa đây?
Chuyện trái pháp kỷ tuyệt đối không được làm nếu không vượt quá khả năng phòng vệ chính đáng, trong trường hợp bất khả kháng như những việc làm của họ vừa qua.
Nếu biết bị oan mà không giúp, thấy chết không cứu là vi phạm Điều 102 của BLHS về Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Theo Chương XIII của BLHS Nước CHXH CNVN thì họ đã vi phạm các Điều khoản quy định về các tội xâm phạm quyền dân chủ của công dân…
Trước khi xét xử, tôi đã gửi Văn Bản cho thẩm phán Châu Minh Nguyệt theo Điều 50 của BLTTDS trong trường hợp bất khả kháng do bà ta ra Văn Bản Thụ Lý Vụ Án và Thông Báo Hòa Giải chỉ trong 1 ngày trong khi quy định thời hạn 4 tháng để công dân có quyền Khiếu Nại thời hiệu 15 ngày.
Họ đã vi phạm Tội ra bản án và các quyết định trái pháp luật, bức tử tôi dù cho tôi đã gửi các đơn khiếu nại cho họ nhiều lần nhưng họ vẫn cố ý làm trái các quy định của pháp luật. Trước khi bản án có hiệu lực, tôi đã gửi Đơn yêu cầu bà ta bồi thường và đóng án phí phúc thẩm cho nên VKSND Tỉnh Bạc Liêu nói tôi không còn quyền kháng cáo là không đúng sự thật, vi phạm nghiêm trọng quyền công dân.
Theo Điều 313 (Tội che giấu tội phạm) của BLHS thì họ đã vi phạm vì:
“Pháp luật quy định trách nhiệm về tội phạm là trách nhiệm cá nhân thuộc về kẻ phạm tội. Trách nhiệm đó do chính kẻ phạm tội gánh chịu 1 cách trực tiếp, chứ không thể “chuyển” hay “ủy thác” cho 1 người nào khác”.

            Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt đã chấp nhận người mới làm nguyên đơn, tuyên án oan sai có vi phạm Điều 20, 21, 122 đúng không?
            Eximbank là 1 vật thể thì làm sao có tay chân mà thực hiện hành vi pháp luật được?
            Thẩm phán Châu Minh Nguyệt đã tuân theo pháp luật trong suốt quá trình xét xử chưa?
            Trong trường hợp bất khả kháng do bà ta làm trái pháp luật, ra các bản án và quyết định trái luật ép tôi, tại sao VKSND Tỉnh Bạc Liêu không kiểm tra và nhắc nhở kịp thời?
            Như vậy, có vi phạm Điều 313 về tội che giấu tội phạm hay không? Họ trả lời như vậy là không đúng thực chất, họ đã không muốn có bất cứ trách nhiệm cho những gì họ đã làm. Vậy thì người dân phải làm sao?
            Theo Điều 8 của BLHS về tội phạm và cấu thành tội phạm là khi họ có những hành vi do người có năng lực trách nhiệm thực hiện 1 cách cố ý hay vô ý, xâm phạm tính mạng, sức khỏe danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật XHCN.
Nhiệm vụ của pháp luật là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân (Điều 4 của BLHS).
Kính xin các cơ quan chức năng và tất cả mọi người hãy xem xét trách nhiệm và cho con dân chúng tôi câu trả lời và sự cảm thông sâu sắc nhất!


Kính đơn   
                   Hồ Thị Thái Hiền
Bởi vì có những kẻ tâm tà, sở kiến ngược ngạo như vậy nên nhân loại phải chịu khổ, cộng đồng, đồng bào phải tàn hại lẫn nhau vì bọn ác nhân này.
Có 1 số kẻ ác lắm, chắc muốn giết người diệt khẩu hay sao đó?

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Bởi vì có những kẻ tâm tà, sở kiến ngược ngạo như vậy nên nhân loại phải chịu khổ, cộng đồng, đồng bào phải tàn hại lẫn nhau vì bọn ác nhân này. Có 1 số kẻ ác lắm, chắc muốn giết người diệt khẩu hay sao đó?

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY THIỆT HẠI VỀ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CHO NGƯỜI DÂN, THẤY CHẾT KHÔNG CỨU (ĐIỀU 102 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM)

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----o0o----

                     Bạc liêu, ngày    26    tháng   2    năm 2014
           
Kính gửi:   
            - Tòa Án Phúc Thẩm
- Chánh án Tòa Án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu
            - Ông Trương Hòa Bình- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
                        - Ông Nguyễn Hòa Bình- Viện Trưởng Viện KSNDTC
                        - Cục Thi Hành Án Dân Sự Bạc Liêu
                        - Tổng Cục Thi Hành Án
                        - Bộ Tư Pháp
                        - Công An Nhân Dân, Công An Kinh tế, Công An điều tra…
                        - Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang
                        - Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Phú Trọng
                        - Ông Nguyễn Bá Thanh- Trưởng Ban Nội Chính TW
                        - Ông Trần Đại Quang- Bộ Trưởng Bộ Công An
- Tòa Án Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

ĐƠN KHIẾU NẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY THIỆT HẠI VỀ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CHO NGƯỜI DÂN, THẤY CHẾT KHÔNG CỨU (ĐIỀU 102 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM)

Căn cứ Thông Báo số: 04/VKS-TB-P5 về việc trả lời đơn đề nghị của VKSND Tỉnh Bạc Liêu ngày 18/2/2014, con dấu Bưu Điện Bạc Liêu ngày 19/2/2014. Nhận được thư vào lúc 14:00 ngày 25/2/2014 (thư được treo ở cổng rào).
Căn cứ vào Phiếu Hướng Dẫn số 27/HD-TTR ngày 8/1/2014 của Thanh Tra Bộ Tư Pháp đề nghị tôi gửi đơn đến TAND Tối Cao để được xem xét, giải quyết.

Tôi tên: Hồ Thị Thái Hiền- SN 1981
Trú tại: Số 24 Trần Quang Diệu, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu
Lấy đức phục nhân như thông điệp đầu năm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là việc làm cần thiết: phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Trước tiên, tôi thừa nhận rằng quan điểm của VKSND Tỉnh Bạc Liêu có chỗ đúng là Đơn yêu cầu và Biên Bản Tóm Tắt của tôi thể hiện bao gồm nhiều vấn đề theo đúng sự thật và trình tự pháp lý. Vì xét thấy thẩm phán Châu Minh Nguyệt của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Bạc Liêu đã vi phạm Điều 75 của Bộ Luật Hình Sự Nước CHXH CNVN là Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội nên tôi mới tường trình liệt kê theo thứ tự và theo sự thật như trong đơn.
Tôi đã trình bày theo đúng sự thật, có chất lượng, có chứng cứ chứng minh ghi âm toàn bộ quá trình xét xử thể hiện cái tâm có trách nhiệm của người dân đối với pháp luật: Luật Khiếu Nại số 02/2011/QH13 do Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã ký ngày 11-11-2011 và Điều 61 (NĐ136) do Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng (đã ký) có quy định: cán bộ, công chức nếu sai phạm nghiêm trọng phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị buộc thôi việc, cách chức để làm gương…Tôi yêu cầu được bồi thường theo Điều 51 của BLHS về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án bao gồm các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để: che giấu tội phạm, bao che, đồng lõa, tuyên án oan sai, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho người dân,…
Ông phó Viện Trưởng VKSND Tỉnh Bạc Liêu tên: Liêu Tài Ngoánh đã trả lời không đúng sự thật và vô trách nhiệm trong suốt quá trình xét xử ông đã có điều tra, kiểm sát, nhắc nhở Tòa Án NDTPBL khi thẩm phán Châu Minh Nguyệt làm sai hay chưa? VKSND là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự để kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. Công dân có quyền yêu cầu pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Những gì ông nói là hoàn toàn không đúng sự thật và không có cơ sở khi cho rằng tôi không có chứng cứ trong khi tôi có cung cấp ghi âm nhưng VKSND Tỉnh Bạc Liêu thì chưa hề kiểm tra thuộc cấp. Ông trả lời tôi đã vắng mặt và không kháng cáo là hoàn toàn nói bừa, vô căn cứ và bịa đặt. Vì tôi có gửi thư chuyển phát nhanh, bảo đảm bằng đường Bưu Điện các lá đơn trước đó. Sao ông không kiểm tra lại mà toàn nói bừa như vậy? Trách nhiệm và nghĩa vụ của VKSND là gì, thưa ông?
Như vậy, họ đã vi phạm Điều 100, Điều 295, Điều 296 của BLHS. Ông ta muốn bức tử phụ nữ vô tội. Vì trong trường hợp bất khả kháng theo Điều 15 của BLHS. Nếu tự bảo vệ mình cũng không được, VKSND Tỉnh Bạc Liêu không tôn trọng Quyền Công Dân, chà đạp phụ nữ vô tội như vậy thì dựa vào đâu người dân có thể sống đây?
Thấy chết không cứu có phải là trách nhiệm của người quản lý làm công tác bảo vệ pháp luật, cầm cân nảy mực hay không?
Tôi thừa nhận tôi viết đơn này dưới hình thức tường trình miêu tả lại toàn bộ sự việc theo trình tự pháp luật. Tôi đã gửi từng lá đơn theo từng nội dung riêng biệt nhưng họ không giải quyết mãi cho đến khi có phiếu chuyển đơn của VKSNDTC. Có phải người dân không có tiếng nói hay không? Hay là Tòa án Nhân Dân và VKS Nhân Dân Tỉnh Bạc Liêu chỉ làm theo lệnh cấp trên mà thôi?
Nếu có sự bất phân thị phi, làm việc bất lực làm cho người dân bị hàm oan thì mọi người có suy nghĩ gì đây? Không lẽ thực sự không có công lý sao?
Bà thẩm phán Châu Minh Nguyệt tuyên án tôi vay Eximbank 125 tỷ đồng nhưng không có chứng cứ. Nếu tôi không kịp gửi đơn đi khắp nơi trước đó và có sự chuẩn bị thì chắc tôi đã bị tiêm thuốc độc cho chết hay bị đi tù oan rồi?
Trách nhiệm này ai sẽ gánh chịu? Con dân làm sao có thể giao phó tính mạng cho họ được? Còn ai dám tin họ nữa đây?
Chuyện trái pháp kỷ tuyệt đối không được làm nếu không vượt quá khả năng phòng vệ chính đáng, trong trường hợp bất khả kháng như những việc làm của họ vừa qua.
Nếu biết bị oan mà không giúp, thấy chết không cứu là vi phạm Điều 102 của BLHS về Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Theo Chương XIII của BLHS Nước CHXH CNVN thì họ đã vi phạm các Điều khoản quy định về các tội xâm phạm quyền dân chủ của công dân…
Trước khi xét xử, tôi đã gửi Văn Bản cho thẩm phán Châu Minh Nguyệt theo Điều 50 của BLTTDS trong trường hợp bất khả kháng do bà ta ra Văn Bản Thụ Lý Vụ Án và Thông Báo Hòa Giải chỉ trong 1 ngày trong khi quy định thời hạn 4 tháng để công dân có quyền Khiếu Nại thời hiệu 15 ngày.
Họ đã vi phạm Tội ra bản án và các quyết định trái pháp luật, bức tử tôi dù cho tôi đã gửi các đơn khiếu nại cho họ nhiều lần nhưng họ vẫn cố ý làm trái các quy định của pháp luật. Trước khi bản án có hiệu lực, tôi đã gửi Đơn yêu cầu bà ta bồi thường và đóng án phí phúc thẩm cho nên VKSND Tỉnh Bạc Liêu nói tôi không còn quyền kháng cáo là không đúng sự thật, vi phạm nghiêm trọng quyền công dân.
Theo Điều 313 (Tội che giấu tội phạm) của BLHS thì họ đã vi phạm vì:
“Pháp luật quy định trách nhiệm về tội phạm là trách nhiệm cá nhân thuộc về kẻ phạm tội. Trách nhiệm đó do chính kẻ phạm tội gánh chịu 1 cách trực tiếp, chứ không thể “chuyển” hay “ủy thác” cho 1 người nào khác”.

            Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt đã chấp nhận người mới làm nguyên đơn, tuyên án oan sai có vi phạm Điều 20, 21, 122 đúng không?
            Eximbank là 1 vật thể thì làm sao có tay chân mà thực hiện hành vi pháp luật được?
            Thẩm phán Châu Minh Nguyệt đã tuân theo pháp luật trong suốt quá trình xét xử chưa?
            Trong trường hợp bất khả kháng do bà ta làm trái pháp luật, ra các bản án và quyết định trái luật ép tôi, tại sao VKSND Tỉnh Bạc Liêu không kiểm tra và nhắc nhở kịp thời?
            Như vậy, có vi phạm Điều 313 về tội che giấu tội phạm hay không? Họ trả lời như vậy là không đúng thực chất, họ đã không muốn có bất cứ trách nhiệm cho những gì họ đã làm. Vậy thì người dân phải làm sao?
            Theo Điều 8 của BLHS về tội phạm và cấu thành tội phạm là khi họ có những hành vi do người có năng lực trách nhiệm thực hiện 1 cách cố ý hay vô ý, xâm phạm tính mạng, sức khỏe danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật XHCN.
Nhiệm vụ của pháp luật là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân (Điều 4 của BLHS).
Kính xin các cơ quan chức năng và tất cả mọi người hãy xem xét trách nhiệm và cho con dân chúng tôi câu trả lời và sự cảm thông sâu sắc nhất!


Kính đơn   
                   Hồ Thị Thái Hiền
Bởi vì có những kẻ tâm tà, sở kiến ngược ngạo như vậy nên nhân loại phải chịu khổ, cộng đồng, đồng bào phải tàn hại lẫn nhau vì bọn ác nhân này.
Có 1 số kẻ ác lắm, chắc muốn giết người diệt khẩu hay sao đó?

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY THIỆT HẠI VỀ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CHO NGƯỜI DÂN, THẤY CHẾT KHÔNG CỨU (ĐIỀU 102 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY THIỆT HẠI VỀ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CHO NGƯỜI DÂN, THẤY CHẾT KHÔNG CỨU (ĐIỀU 102 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM)

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----o0o----

                     Bạc liêu, ngày    26    tháng   2    năm 2014
           
Kính gửi:   
            - Tòa Án Phúc Thẩm
- Chánh án Tòa Án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu
            - Ông Trương Hòa Bình- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
                        - Ông Nguyễn Hòa Bình- Viện Trưởng Viện KSNDTC
                        - Cục Thi Hành Án Dân Sự Bạc Liêu
                        - Tổng Cục Thi Hành Án
                        - Bộ Tư Pháp
                        - Công An Nhân Dân, Công An Kinh tế, Công An điều tra…
                        - Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang
                        - Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Phú Trọng
                        - Ông Nguyễn Bá Thanh- Trưởng Ban Nội Chính TW
                        - Ông Trần Đại Quang- Bộ Trưởng Bộ Công An
- Tòa Án Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

ĐƠN KHIẾU NẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY THIỆT HẠI VỀ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CHO NGƯỜI DÂN, THẤY CHẾT KHÔNG CỨU (ĐIỀU 102 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM)

Căn cứ Thông Báo số: 04/VKS-TB-P5 về việc trả lời đơn đề nghị của VKSND Tỉnh Bạc Liêu ngày 18/2/2014, con dấu Bưu Điện Bạc Liêu ngày 19/2/2014. Nhận được thư vào lúc 14:00 ngày 25/2/2014 (thư được treo ở cổng rào).
Căn cứ vào Phiếu Hướng Dẫn số 27/HD-TTR ngày 8/1/2014 của Thanh Tra Bộ Tư Pháp đề nghị tôi gửi đơn đến TAND Tối Cao để được xem xét, giải quyết.

Tôi tên: Hồ Thị Thái Hiền- SN 1981
Trú tại: Số 24 Trần Quang Diệu, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu
Lấy đức phục nhân như thông điệp đầu năm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là việc làm cần thiết: phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Trước tiên, tôi thừa nhận rằng quan điểm của VKSND Tỉnh Bạc Liêu có chỗ đúng là Đơn yêu cầu và Biên Bản Tóm Tắt của tôi thể hiện bao gồm nhiều vấn đề theo đúng sự thật và trình tự pháp lý. Vì xét thấy thẩm phán Châu Minh Nguyệt của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Bạc Liêu đã vi phạm Điều 75 của Bộ Luật Hình Sự Nước CHXH CNVN là Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội nên tôi mới tường trình liệt kê theo thứ tự và theo sự thật như trong đơn.
Tôi đã trình bày theo đúng sự thật, có chất lượng, có chứng cứ chứng minh ghi âm toàn bộ quá trình xét xử thể hiện cái tâm có trách nhiệm của người dân đối với pháp luật: Luật Khiếu Nại số 02/2011/QH13 do Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã ký ngày 11-11-2011 và Điều 61 (NĐ136) do Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng (đã ký) có quy định: cán bộ, công chức nếu sai phạm nghiêm trọng phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị buộc thôi việc, cách chức để làm gương…Tôi yêu cầu được bồi thường theo Điều 51 của BLHS về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án bao gồm các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để: che giấu tội phạm, bao che, đồng lõa, tuyên án oan sai, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho người dân,…
Ông phó Viện Trưởng VKSND Tỉnh Bạc Liêu tên: Liêu Tài Ngoánh đã trả lời không đúng sự thật và vô trách nhiệm trong suốt quá trình xét xử ông đã có điều tra, kiểm sát, nhắc nhở Tòa Án NDTPBL khi thẩm phán Châu Minh Nguyệt làm sai hay chưa? VKSND là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự để kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. Công dân có quyền yêu cầu pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Những gì ông nói là hoàn toàn không đúng sự thật và không có cơ sở khi cho rằng tôi không có chứng cứ trong khi tôi có cung cấp ghi âm nhưng VKSND Tỉnh Bạc Liêu thì chưa hề kiểm tra thuộc cấp. Ông trả lời tôi đã vắng mặt và không kháng cáo là hoàn toàn nói bừa, vô căn cứ và bịa đặt. Vì tôi có gửi thư chuyển phát nhanh, bảo đảm bằng đường Bưu Điện các lá đơn trước đó. Sao ông không kiểm tra lại mà toàn nói bừa như vậy? Trách nhiệm và nghĩa vụ của VKSND là gì, thưa ông?
Như vậy, họ đã vi phạm Điều 100, Điều 295, Điều 296 của BLHS. Ông ta muốn bức tử phụ nữ vô tội. Vì trong trường hợp bất khả kháng theo Điều 15 của BLHS. Nếu tự bảo vệ mình cũng không được, VKSND Tỉnh Bạc Liêu không tôn trọng Quyền Công Dân, chà đạp phụ nữ vô tội như vậy thì dựa vào đâu người dân có thể sống đây?
Thấy chết không cứu có phải là trách nhiệm của người quản lý làm công tác bảo vệ pháp luật, cầm cân nảy mực hay không?
Tôi thừa nhận tôi viết đơn này dưới hình thức tường trình miêu tả lại toàn bộ sự việc theo trình tự pháp luật. Tôi đã gửi từng lá đơn theo từng nội dung riêng biệt nhưng họ không giải quyết mãi cho đến khi có phiếu chuyển đơn của VKSNDTC. Có phải người dân không có tiếng nói hay không? Hay là Tòa án Nhân Dân và VKS Nhân Dân Tỉnh Bạc Liêu chỉ làm theo lệnh cấp trên mà thôi?
Nếu có sự bất phân thị phi, làm việc bất lực làm cho người dân bị hàm oan thì mọi người có suy nghĩ gì đây? Không lẽ thực sự không có công lý sao?
Bà thẩm phán Châu Minh Nguyệt tuyên án tôi vay Eximbank 125 tỷ đồng nhưng không có chứng cứ. Nếu tôi không kịp gửi đơn đi khắp nơi trước đó và có sự chuẩn bị thì chắc tôi đã bị tiêm thuốc độc cho chết hay bị đi tù oan rồi?
Trách nhiệm này ai sẽ gánh chịu? Con dân làm sao có thể giao phó tính mạng cho họ được? Còn ai dám tin họ nữa đây?
Chuyện trái pháp kỷ tuyệt đối không được làm nếu không vượt quá khả năng phòng vệ chính đáng, trong trường hợp bất khả kháng như những việc làm của họ vừa qua.
Nếu biết bị oan mà không giúp, thấy chết không cứu là vi phạm Điều 102 của BLHS về Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Theo Chương XIII của BLHS Nước CHXH CNVN thì họ đã vi phạm các Điều khoản quy định về các tội xâm phạm quyền dân chủ của công dân…
Trước khi xét xử, tôi đã gửi Văn Bản cho thẩm phán Châu Minh Nguyệt theo Điều 50 của BLTTDS trong trường hợp bất khả kháng do bà ta ra Văn Bản Thụ Lý Vụ Án và Thông Báo Hòa Giải chỉ trong 1 ngày trong khi quy định thời hạn 4 tháng để công dân có quyền Khiếu Nại thời hiệu 15 ngày.
Họ đã vi phạm Tội ra bản án và các quyết định trái pháp luật, bức tử tôi dù cho tôi đã gửi các đơn khiếu nại cho họ nhiều lần nhưng họ vẫn cố ý làm trái các quy định của pháp luật. Trước khi bản án có hiệu lực, tôi đã gửi Đơn yêu cầu bà ta bồi thường và đóng án phí phúc thẩm cho nên VKSND Tỉnh Bạc Liêu nói tôi không còn quyền kháng cáo là không đúng sự thật, vi phạm nghiêm trọng quyền công dân.
Theo Điều 313 (Tội che giấu tội phạm) của BLHS thì họ đã vi phạm vì:
“Pháp luật quy định trách nhiệm về tội phạm là trách nhiệm cá nhân thuộc về kẻ phạm tội. Trách nhiệm đó do chính kẻ phạm tội gánh chịu 1 cách trực tiếp, chứ không thể “chuyển” hay “ủy thác” cho 1 người nào khác”.

            Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt đã chấp nhận người mới làm nguyên đơn, tuyên án oan sai có vi phạm Điều 20, 21, 122 đúng không?
            Eximbank là 1 vật thể thì làm sao có tay chân mà thực hiện hành vi pháp luật được?
            Thẩm phán Châu Minh Nguyệt đã tuân theo pháp luật trong suốt quá trình xét xử chưa?
            Trong trường hợp bất khả kháng do bà ta làm trái pháp luật, ra các bản án và quyết định trái luật ép tôi, tại sao VKSND Tỉnh Bạc Liêu không kiểm tra và nhắc nhở kịp thời?
            Như vậy, có vi phạm Điều 313 về tội che giấu tội phạm hay không? Họ trả lời như vậy là không đúng thực chất, họ đã không muốn có bất cứ trách nhiệm cho những gì họ đã làm. Vậy thì người dân phải làm sao?
            Theo Điều 8 của BLHS về tội phạm và cấu thành tội phạm là khi họ có những hành vi do người có năng lực trách nhiệm thực hiện 1 cách cố ý hay vô ý, xâm phạm tính mạng, sức khỏe danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật XHCN.
Nhiệm vụ của pháp luật là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân (Điều 4 của BLHS).
Kính xin các cơ quan chức năng và tất cả mọi người hãy xem xét trách nhiệm và cho con dân chúng tôi câu trả lời và sự cảm thông sâu sắc nhất!


Kính đơn   
                   Hồ Thị Thái Hiền
ĐƠN KHIẾU NẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂN THIỆT HẠI VỀ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CHO NGƯỜI DÂN, THẤY CHẾT KHÔNG CỨU (ĐIỀU 102 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM)

ĐƠN KHIẾU NẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂN THIỆT HẠI VỀ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CHO NGƯỜI DÂN, THẤY CHẾT KHÔNG CỨU (ĐIỀU 102 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM)

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----o0o----

                     Bạc liêu, ngày  26      tháng   2    năm 2014
           
Kính gửi:   
            - Tòa Án Phúc Thẩm
- Chánh án Tòa Án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu
            - Ông Trương Hòa Bình- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
                        - Ông Nguyễn Hòa Bình- Viện Trưởng Viện KSNDTC
                        - Cục Thi Hành Án Dân Sự Bạc Liêu
                        - Tổng Cục Thi Hành Án
                        - Bộ Tư Pháp
                        - Công An Nhân Dân, Công An Kinh tế, Công An điều tra…
                        - Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang
                        - Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Phú Trọng
                        - Ông Nguyễn Bá Thanh- Trưởng Ban Nội Chính TW
                        - Ông Trần Đại Quang- Bộ Trưởng Bộ Công An
- Tòa Án Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

ĐƠN KHIẾU NẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂN THIỆT HẠI VỀ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CHO NGƯỜI DÂN, THẤY CHẾT KHÔNG CỨU (ĐIỀU 102 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM)

Căn cứ Thông Báo số: 04/VKS-TB-P5 về việc trả lời đơn đề nghị của VKSND Tỉnh Bạc Liêu ngày 18/2/2014, con dấu Bưu Điện Bạc Liêu ngày 19/2/2014. Nhận được thư vào lúc 14:00 ngày 25/2/2014 (thư được treo ở cổng rào).
Căn cứ vào Phiếu Hướng Dẫn số 27/HD-TTR ngày 8/1/2014 của Thanh Tra Bộ Tư Pháp đề nghị tôi gửi đơn đến TAND Tối Cao để được xem xét, giải quyết.

Tôi tên: Hồ Thị Thái Hiền- SN 1981
Trú tại: Số 24 Trần Quang Diệu, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu
Lấy đức phục nhân như thông điệp đầu năm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là việc làm cần thiết: phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Trước tiên, tôi thừa nhận rằng quan điểm của VKSND Tỉnh Bạc Liêu có chỗ đúng là Đơn yêu cầu và Biên Bản Tóm Tắt của tôi thể hiện bao gồm nhiều vấn đề theo đúng sự thật và trình tự pháp lý. Vì xét thấy thẩm phán Châu Minh Nguyệt của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Bạc Liêu đã vi phạm Điều 75 của Bộ Luật Hình Sự Nước CHXH CNVN là Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội nên tôi mới tường trình liệt kê theo thứ tự và theo sự thật như trong đơn.
Tôi đã trình bày theo đúng sự thật, có chất lượng, có chứng cứ chứng minh ghi âm toàn bộ quá trình xét xử thể hiện cái tâm có trách nhiệm của người dân đối với pháp luật: Luật Khiếu Nại số 02/2011/QH13 do Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã ký ngày 11-11-2011 và Điều 61 (NĐ136) do Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng (đã ký) có quy định: cán bộ, công chức nếu sai phạm nghiêm trọng phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị buộc thôi việc, cách chức để làm gương…Tôi yêu cầu được bồi thường theo Điều 51 của BLHS về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án bao gồm các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để: che giấu tội phạm, bao che, đồng lõa, tuyên án oan sai, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho người dân,…
Ông phó Viện Trưởng VKSND Tỉnh Bạc Liêu tên: Liêu Tài Ngoánh đã trả lời không đúng sự thật và vô trách nhiệm trong suốt quá trình xét xử ông đã có điều tra, kiểm sát, nhắc nhở Tòa Án NDTPBL khi thẩm phán Châu Minh Nguyệt làm sai hay chưa? VKSND là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự để kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. Công dân có quyền yêu cầu pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Những gì ông nói là hoàn toàn không đúng sự thật và không có cơ sở khi cho rằng tôi không có chứng cứ trong khi tôi có cung cấp ghi âm nhưng VKSND Tỉnh Bạc Liêu thì chưa hề kiểm tra thuộc cấp. Ông trả lời tôi đã vắng mặt và không kháng cáo là hoàn toàn nói bừa, vô căn cứ và bịa đặt. Vì tôi có gửi thư chuyễn phát nhanh, bảo đảm bằng đường Bưu Điện các lá đơn trước đó. Sao ông không kiểm tra lại mà toàn nói bừa như vậy? Trách nhiệm và nghĩa vụ của VKSND là gì, thưa ông?
Như vậy, họ đã vi phạm Điều 100, Điều 295, Điều 296 của BLHS. Ông ta muốn bức tử phụ nữ vô tội. Vì trong trường hợp bất khả kháng theo Điều 15 của BLHS. Nếu tự bảo vệ mình cũng không được, VKSND Tỉnh Bạc Liêu không tôn trọng Quyền Công Dân, chà đạp phụ nữ vô tội như vậy thì dựa vào đâu người dân có thể sống đây?
Thấy chết không cứu có phải là trách nhiệm của người quản lý làm công tác bảo vệ pháp luật, cầm cân nảy mực hay không?
Tôi thừa nhận tôi viết đơn này dưới hình thức tường trình miêu tả lại toàn bộ sự việc theo trình tự pháp luật. Tôi đã gửi từng lá đơn theo từng nội dung riêng biệt nhưng họ không giải quyết mãi cho đến khi có phiếu chuyển đơn của VKSNDTC. Có phải người dân không có tiếng nói hay không? Hay là Tòa án Nhân Dân và VKS Nhân Dân Tỉnh Bạc Liêu chỉ làm theo lệnh cấp trên mà thôi?
Nếu có sự bất phân thị phi, làm việc bất lực làm cho người dân bị hàm oan thì mọi người có suy nghĩ gì đây? Không lẽ thực sự không có công lý sao?
Bà thẩm phán Châu Minh Nguyệt tuyên án tôi vay Eximbank 125 tỷ đồng nhưng không có chứng cứ. Nếu tôi không kịp gửi đơn đi khắp nơi trước đó và có sự chuẩn bị thì chắc tôi đã bị tiêm thuốc độc cho chết hay bị đi tù oan rồi?
Trách nhiệm này ai sẽ gánh chịu? Con dân làm sao có thể giao phó tính mạng cho họ được? Còn ai dám tin họ nữa đây?
Chuyện trái pháp kỷ tuyệt đối không được làm nếu không vượt quá khả năng phòng vệ chính đáng, trong trường hợp bất khả kháng như những việc làm của họ vừa qua.
Nếu biết bị oan mà không giúp, thấy chết không cứu là vi phạm Điều 102 của BLHS về Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Theo Chương XIII của BLHS Nước CHXH CNVN thì họ đã vi phạm các Điều khoản quy định về các tội xâm phạm quyền dân chủ của công dân…
Trước khi xét xử, tôi đã gửi Văn Bản cho thẩm phán Châu Minh Nguyệt theo Điều 50 của BLTTDS trong trường hợp bất khả kháng do bà tar a Văn Bản Thụ Lý Vụ Án và Thông Báo Hòa Giải chỉ trong 1 ngày trong khi quy định thời hạn 4 tháng để công dân có quyền Khiếu Nại thời hiệu 15 ngày.
Họ đã vi phạm Tội ra bản án và các quyết định trái pháp luật, bức tử tôi dù cho tôi đã gửi các đơn khiếu nại cho họ nhiều lần nhưng họ vẫn cố ý làm trái các quy định của pháp luật. Trước khi bản án có hiệu lực, tôi đã gửi Đơn yêu cầu bà ta bồi thường và đóng án phí phúc thẩm cho nên VKSND Tỉnh Bạc Liêu nói tôi không còn quyền kháng cáo là không đúng sự thật, vi phạm nghiêm trọng quyền công dân.
Theo Điều 313 (Tội che giấu tội phạm) của BLHS thì họ đã vi phạm vì:
“Pháp luật quy định trách nhiệm về tội phạm là trách nhiệm cá nhân thuộc về kẻ phạm tội. Trách nhiệm đó do chính kẻ phạm gánh chịu 1 cách trực tiếp, chứ không thể “chuyển” hay “ủy thác” cho 1 người nào khác”.

            Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt đã chấp nhận người mới làm nguyên đơn, tuyên án oan sai có vi phạm Điều 20, 21, 122 đúng không?
            Eximbank là 1 vật thể thì làm sao có tay chân mà thực hiện hành vi pháp luật được?
            Thẩm phán Châu Minh Nguyệt đã tuân theo pháp luật trong suốt quá trình xét xử chưa?
            Trong trường hợp bất khả kháng do bà ta làm trái pháp luật, ra các bản án và quyết định trái luật ép tôi, tại sao VKSND Tỉnh Bạc Liêu không kiểm tra và nhắc nhở kịp thời?
            Như vậy, có vi phạm Điều 313 về tội che giấu tội phạm hay không? Họ trả lời như vậy là không đúng thực chất, họ đã không muốn có bất cứ trách nhiệm cho những gì họ đã làm. Vậy thì người dân phải làm sao?
            Theo Điều 8 của BLHS về tội phạm và cấu thành tội phạm là khi họ có những hành vi do người có năng lực trách nhiệm thực hiện 1 cách cố ý hay vô ý, xâm phạm tính mạng, sức khỏe danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật XHCN.
            Nhiệm vụ của pháp luật là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân (Điều 4 của BLHS).
Kính xin các cơ quan chức năng và tất cả mọi người hãy xem xét trách nhiệm và cho con dân chúng tôi câu trả lời và sự cảm thông sâu sắc nhất!


Kính đơn  
                   Hồ Thị Thái Hiền
Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Benefits of business go hand in hand with the interests of society. If we want to have the social's benefit, we have to protect the individual benefit.

Tôi nghi ngờ bà thẩm phán này muốn giết người vô tội. Vì nếu tôi không kịp gửi đơn khắp nơi thì chắc bà ta sẽ không đính chính. Vì gửi đơn cho Viện Trưởng VKSND Tỉnh Bạc Liêu thì họ không chịu kiếm sát bà này. Tôi gửi thư bằng đường Bưu điện thì có 1 số thư họ đổ thừa giao nhầm địa chỉ dù cho đó là chuyển phát nhanh, bảo đảm (tôi đã tốn rất nhiều thời gian, chi phí và thậm chí còn bị đe dọa,...).

Benefits of business go hand in hand with the interests of society. If we want to have the social's benefit, we have to protect the individual benefit. 

Mr. Trieu had stolen my tax refund (138 millions vnd), my debt is 125 millions vnd. He has to make a sentence to prison 7 years accoding to 140 act of the vietnam lawsuit.  He has to make a sentence to prison 7 years accoding to 140 act of the vietnam lawsuit. Besides, he has to refund my salary from the year 2011 to now. But they are trying to force me everythings unlaw. My assets are much more than my debt but they tried the court unfair.

http://giaohaoganxa.blogspot.com/

MẤT TƯ CÁCH

Tôi tên: Hồ Thị Thái Hiền- SN 1981
Trú tại: Số 24 Trần Quang Diệu, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu
Căn cứ vào Phiếu Hướng Dẫn số 27/HD-TTR ngày 8/1/2014 của Thanh Tra Bộ Tư Pháp đề nghị tôi gửi đơn đến TAND Tối Cao để được xem xét, giải quyết.
Khi người dân tôn trọng và thi hành pháp luật, điều đó có nghĩa là nhân dân hành động theo đường lối của Đảng, Đảng được tôn trọng.
Chứng cứ rõ ràng. Tôi vẫn giữ vững lập trường của tôi. Bà thẩm phán Châu Minh  Nguyệt của TAND TPBL đã bị mất tư cách do làm sai pháp luật thì bà ta không có quyền ra quyết định. Giống như 1 người đã phạm tội tham nhũng thì không có quyền xét xử người khác vì bà ta đã bị mất tư cách. 1 người đã bị mất tư cách thì không có quyền xét xử người khác.
Tháng 7/2010, tôi là nhân viên Eximbank Bạc Liêu, Quyền Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng (kế toán, thẻ…), có mục tiêu phát triển doanh số và chỉ tiêu là: 100 tỷ đồng. Ông Nguyễn Mạnh Triều là giám đốc, bà Trang Ngọc Yến là phó phòng DVKH. Thời gian đầu ông Triều phân công tôi đi tiếp thị, bà Yến duyệt chứng từ mở hồ sơ khách hàng. Kết quả bà ta duyệt thiếu gần 2,000 chứng từ, hồ sơ sai sót (nghi ngờ hồ sơ “ma”).
Sau đó, ông Triều đã giấu biên bản họp và ép tôi nhận thay bà Yến. Ông ta đã bắt tôi duyệt chứng từ mà không có hồ sơ khách hàng. Do tôi có báo cáo và phản đối nên ông ta móc hết tiền lương của tôi, đòi đuổi việc tôi không lý do. Ông ta đã cướp hết tiền bảo hiểm thâm niên, chế độ, hoàn thuế…của tôi. Do giám đốc Nguyễn Mạnh Triều đang đương chức vào thời điểm có liên quan gian lận phân công để đổ tội cho tôi, ép tôi duyệt chứng từ sai quy định và chịu trách nhiệm những việc không phải do mình làm.
Tôi không đồng ý nên ông ta trả thù bằng cách rút toàn bộ tiền lương của tôi làm cho tôi không có tiền sinh sống và trả nợ vay. Theo Hợp Đồng Tín Dụng vay theo lương, trả dần trong 10 năm, quy định vào ngày 15 hằng tháng trích lương nhân viên, số tiền gốc được trích là 1.250.000 đồng nhưng Eximbank Bạc Liêu đã móc hết toàn bộ tiền lương của tôi (từ 1/11/2011-1/2/2012), bức tử tôi. Ép tôi nghỉ việc không lý do vì tôi làm việc theo tinh thần trách nhiệm và có nhiệt huyết nên tôi không cam tâm.
            Ông Nguyễn Mạnh Triều phải chịu trách nhiệm khoản nợ trên vì ông ta là người chiếm đoạt tiền trong tài khoản của tôi trong vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản có quy định rõ ràng trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trên nguyên tắc ai vi phạm trước thì cá nhân đó phải chịu bồi thường do xâm phạm tài sản của chủ thể khác, gây thiệt hại làm cho tôi mất việc thì phải bồi thường. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá phòng vệ chính đáng do ông ta ép tôi, vượt quá yêu cầu tình thế cấp thiết…do ông Triều gây ra. Tôi không phục những hành vi sai trái lương tâm, không có đạo đức nghề nghiệp và xem thường pháp luật của họ. Tôi yêu cầu quý tòa hãy tính vào danh mục bồi thường cho tôi về danh dự và những tổn hại chi phí tính theo mức lương các năm.
Trong những năm gần đây, nước ta nổi tiếng thế giới với những đại án tham nhũng với số tiền thất thoát hàng ngàn tỷ đồng như vụ Huyền Như, Bầu Kiên (ACB), Vinashin (Agribank), thủy sản Phương Nam (Vietcombank)…
Cho nên, tôi nghĩ và làm theo pháp luật. Vì pháp luật có “chế định phòng vệ chính đáng nhằm khuyến khích mọi công dân đấu tranh chống những hành vi xâm hại lợi ích chung và xã hội. Hành động phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm, vì nó phù hợp với lợi ích chính đáng của xã hội, nhà nước cho phép mọi công dân được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, của người khác hay của xã hội. 
hành vi làm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác là những hành vi vi phạm pháp luật. Trong vụ kiện này ai đã hành xử sai pháp luật? Ai đã phạm Luật? Ai đã vi phạm Luật khiếu nại, tố cáo của công dân?
Theo Thông Điệp đầu năm của Thủ tướng là: Tăng cường thể chế để bảo vệ pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Vì sự an toàn của người dân là đạo luật tối cao. Tôi mong muốn nhiều người cũng phụ họa thêm với ý kiến này. Và rõ ràng Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Bạc Liêu đã có thực hiện ban đầu. Nếu không thì mọi người sẽ nghĩ là chúng ta chẳng làm gì cả ???
Nếu thủ tướng làm đúng như những gì đã nói như: “…chính phủ cũng đã có những kiến nghị rất tiến bộ về quyền con người,…” thì thủ tướng hãy thực hiện đi?
Hãy xử đúng người đúng tội theo Bộ Luật Hình Sự để bảo đảm quyền và lợi ích mọi công dân khi có căn cứ pháp lý cần thiết.
 Khi có căn cứ nhưng bị can (chưa bị khởi tố) gây khó khăn cho việc điều tra (bao che, che giấu…do ô dù, ỷ quyền lộng hành làm bậy), có biểu hiện tiếp tục phạm tội thì phải hạn chế họ phạm tội là rất cần thiết. Thủ tướng hãy bảo đảm và bảo vệ công dân sao cho Pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, bảo đảm đúng pháp luật, nghiêm minh kịp thời. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật là: mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, nguyên tắc xác định sự thật của vụ án, nguyên tắc chỉ tuân theo pháp luật, bình đẳng, công bằng…
Còn về việc công dân phòng vệ chính đáng thì được miễn trách nhiệm hình sự. Hậu quả như thế nào nếu tôi không kịp ra tay phòng bị tự vệ? Ngoài ra theo Luật Hình sự, chế định phòng vệ chính đáng được xây dựng nhằm khuyến khích mọi công dân đấu tranh chống những hành vi xâm hại lợi ích chung và xã hội.
Hành động phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm, vì nó phù hợp với lợi ích chính đáng của xã hội, nhà nước cho phép mọi công dân được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, của người khác hay của xã hội. 
Pháp Luật có quy định, khi ra quyết định hay nói 1 cái gì đó để buộc tội ai thì phải xem lại lời nói của mình hay quyết định đó có phù hợp với đạo đức và lương tâm nghề nghiệp hay không?
Nếu cấp trên không bíêt gì hết, cấp dưới nói sao nghe vậy, báo cáo láo làm sai theo là tai hại vô cùng. Bị dân chúng chửi là hồ đồ, làm ác có ăn ngon ngủ yên, có thanh thản hay không? Tôi nghĩ thông điệp đầu năm của ông TT nói đúng và vì dân nên được khen và ủng hộ, ông ta cũng được vui vì  đâu có tình thương thì ở đó sẽ là thiên đàng.
Chính vì vậy mà thế giới rất coi trọng bộ Luật về Nhân Quyền, chúng ta có Luật Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam vừa ký kết gia nhập. Theo Điều 2 của BLTTDS trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập như: Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (12/11)
è    có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Bộ Luật Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc
Theo giải thích dễ hiểu của ông Long Vĩnh Đồ khi nói đến cái tốt khi gia nhập WTO là: Nếu không gia nhập WTO, khi 1 người nhỏ bé bị 1 người to con ăn hiếp, dồn vào góc rồii đánh tơi tả sẽ ít ai quan tâm. Nhưng khi gia nhập WTO, xung đột xảy ra ở chốn đông người thì sẽ có người đến can thiệp.
Khi gia nhập WTO, có thể sử dụng cơ chế tranh luận từ nhiều phía để giải quyết mọi vấn đề tranh chấp và xung đột trong thương mại theo quy tắc của WTO. Từ đó, có thể làm giảm sự tổn hại do ỷ quyền cậy thế làm sai pháp luật gây ra thiệt hại cho người dân vô tội...

Trong 1 công ty (Ngân hàng TMCP Viet Nam Eximbank chi nhánh Bạc Liêu), chi nhánh này từ khi thành lập tháng 7/2010 cho đến nay chưa thể tăng năng suất, doanh thu được là do ông Nguyễn Mạnh Triều giám đốc chi nhánh đã có những hành vi sai pháp luật và không có đạo đức nghề nghiệp như: 
1. Trong mối quan hệ trong công ty, người lãnh đạo có nhiệm vụ xác định phân công và trách nhiệm cho thuộc cấp. Nhưng ông Nguyễn Mạnh Triều đã có những hành vi: nói dối, nói 1 đằng làm 1 nẻo, nói sai sự thật như: giấu các biên bản họp, cắt mạng kế toán, cố tình không xác định rõ nhiệm vụ và phân công rõ ràng cho thuộc cấp và nhân viên. 
2. Ông Triều đã phân công tôi là trưởng phòng dịch vụ khách hàng (bao gồm kế toán, thẻ, kiều hối...) đi tiếp thị, chị Trang Ngọc Yến là phó phòng duyệt chứng từ kế toán, mở hồ sơ khách hàng. Nhưng kết quả chị Yến duyệt mở chứng từ kế toán cho khách hàng thiếu chứng từ và hồ sơ sai sót nhưng 5 lần 7 lượt ông Triều đều ép tôi chịu trách nhiệm và duyệt chứng từ sai quy định (hậu quả do Trang Ngọc Yến gây ra).  
Mặc dù, tôi đã tiếp thị đạt chỉ tiêu nhưng chẳng những ông Triều không tăng lương cho tôi còn ép tôi đi công tác lên Cần Thơ học và thi thẻ nhưng không hỗ trợ xe, phương tiện đi lại và tiền phụ cấp cho tôi. Điều tôi đi học và công tác lên hội sở nhưng tôi phải bỏ tiền túi ra trả tiền ăn ở khách sạn, ông ta còn đòi đuổi việc, cách chức tôi không có căn cứ, cơ sở...Ông ta đã tự ý rút tiền trong tài khoản của tôi, ép tôi nhận tội thay họ, ý đồ ghép tôi vô tội "cố ý làm trái" nên nghỉ việc và không bồi thường gì cho tôi cả, làm cho tôi mất đi tương lai, sự nghiệp, danh dự...
3. Những hành vi tán tận lương tâm của họ ép tôi và làm hại tôi dù cho tôi có phản kháng theo trình tự pháp luật như: gửi đơn cho các đồng nghiệp, cấp trên, công đoàn hội sở...(có ghi âm).
4. Vì họ làm hại và gây oan ức cho tôi nên tôi gửi đơn đi khắp nơi với mục đích: Khẩn xin mọi người cứu giúp vì họ có gốc ông lớn nên làm bậy.
5. Do cấp trên không có xem xét và xử lý vụ việc thỏa đáng theo đúng quy định pháp luật và không công bằng, có giấu hiệu bao che, che giấu, bưng bít... 
Xin khảo sát, kiểm chứng để giúp dân giải oan, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ Thông Điệp của Thủ Tướng muốn cho mọi người biết tất cả những thứ chúng ta đang làm để cho mọi việc tốt hơn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giảm tiêu cực, bài trừ án oan sai bất công trong xã hội…Bởi không có gì quý hơn mạng sống của 1 con người và Pháp luật là phải có bằng chứng và nguồn căn.
Theo Tiến sĩ Bùi Thị Trân Phượng (Hiệu Trưởng Trường Đại Học Hoa Sen) thì đây là những cái lỗ toang hoác của pháp luật chứ không còn là khe hở nữa. Tôi rất thích những phát biểu của bà trong chương trình Người đương thời, chủ đề “Kiểm soát lòng tham” phát sóng ngày 21/1/2014 trên VTV4.
Tôi hy vọng quí vị sẽ thấy rằng qua bài viết phản ánh thực trạng của xã hội Việt Nam về nạn ỷ quyền cậy thế, ức hiếp phụ nữ nơi làm việc của tôi có thể giảm tệ nạn xã hội và được công đoàn bảo vệ nhân viên hơn, bảo vệ người nhà quí vị nơi công sở hơn.
Theo tiêu chí của Hiệp Hội phát thanh truyền hình Châu Á- Thái Bình Dương (ABU GA 2013) là: hợp tác tôn trọng, minh bạch và nhân văn.
Tôi là người phụ nữ vô tội bị hại, bị tổn thương về nhân quyền: quyền công dân và quyền sở hữu. Tôi yêu cầu các nhà báo trong và ngoài nước hãy điều tra lại toàn bộ chứng từ chuyển tiền, cho vay nghi ngờ giả, xóa sửa  tại Vietnam Eximbank chi nhánh Bạc Liêu bất hợp pháp cho có logic.

Mục đích của lá đơn này là xin kháng cáo yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 18/2013/DS-ST của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Bạc Liêu do thẩm phán Châu Minh Nguyệt tuyên án oan sai “vu oan giá họa” cho tôi vay Eximbank 125 tỷ VND, vi phạm Luật Khiếu Nại của công dân. Văn bản quy phạm pháp luật yêu cầu sự rõ ràng và chính xác. Thử nghĩ 1 hệ thống Luật pháp Việt Nam lý tưởng trông sẽ như thế nào khi bà thẩm phán Tòa Bạc Liêu kết án và xét xử như vụ này?
Tôi nghi ngờ bà thẩm phán này muốn giết người vô tội. Vì nếu tôi không kịp gửi đơn khắp nơi thì chắc bà ta sẽ không đính chính. Vì gửi đơn cho Viện Trưởng VKSND Tỉnh Bạc Liêu thì họ không chịu kiếm sát bà này. Tôi gửi thư bằng đường Bưu điện thì có 1 số thư họ đổ thừa giao nhầm địa chỉ dù cho đó là chuyển phát nhanh, bảo đảm (tôi đã tốn rất nhiều thời gian, chi phí và thậm chí còn bị đe dọa,...).
Người dân nghĩ rằng: Anh có quyền nói ngang nhưng anh không có quyền “vu oan giá họa” cho người vô tội. Vì sự an toàn của người dân là đạo luật tối cao.
Tôi nghĩ bản tóm tắt này sẽ đưa ra được 1 hình ảnh tiêu cực về án oan sai và hành vi làm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác là hành vi phạm pháp luật.

Xin Tòa án phúc thẩm hãy xem xét lại: Những điều khoản phù hợp với những quy định pháp lý đã được đưa ra trong quá trình xét xử hay chưa tại TAND TPBL?

Ghi âm Tòa án Bạc Liêu 4.11.2013

Nếu muốn bắt tội thì ngại gì không cớ nhưng nếu có những công kích vô cớ như: giấu biên bản họp, rút tiền vô lý, công kích cá nhân hay đời sống riêng tư...của người dân thì sẽ không gây được cảm tình với các trọng tài thế giới và người dân quốc tế. Nếu có như vậy thì ai đó hãy bỏ ý định đó đi?
Vì những lý do sau:
1. Những lỗi về logic: Tại sao người ta phải làm như vậy?
Nguyên nhân, lý do gì?
Vì pháp luật là phải có nguồn căn và chứng cứ.
2. Hành động bảo vệ, tự vệ chính đáng được pháp luật bảo vệ.
3. Việc che đậy, che giấu sự kiện, ngụy tạo chứng cứ và nhân chứng giả là không có giá trị pháp luật.
4. Những việc phải làm bị che đậy là gì?
Những việc không được nói đến là gì?
Những tin tức xấu không được nói đến là gì?
Những khuyết điểm trong các số liệu thiếu sót những gì, trung thực từng chi tiết ra sao?
TABL hãy làm rõ điều này được không?

Tôi xin chân thành cảm ơn quý cô chú, anh chị đã quan tâm, chia sẽ và góp ý cho tôi vượt qua thời gian khó khăn vừa qua. Những sự hy sinh thầm lặng và cao quý của quý vị khiến con dân chúng tôi rất cảm kích. Những sự giúp đỡ quý báu và chân thành của quý vị càng tôn lên nét đẹp nhân văn của nhân loại, không vì chạy theo sự cám dỗ của đồng tiền, vật chất mà làm trái pháp luật hay nói sai sự thật. Dù cho có sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc trong xã hội ngày nay, dù cho có 1 số người sống thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau mất mát của người khác. Chúng ta là con người, chúng ta có bộ não, có suy nghĩ và tình thương nhân loại…
Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng VKSND Bạc Liêu đã không ngại tốn kém và thời gian chẳng những trả lời không đủ thẩm quyền mà còn trả lại toàn bộ tài liệu đính kèm theo…

Tại sao tôi nên thắng vụ kiện này? Tôi sẽ thắng kiện như thế nào?

Bằng cách:
Người ta nói rằng: Muốn có lợi ích của Xã Hội thì phải bảo vệ lợi ích của cá nhân. Đây là những luận điểm có lợi cho người nghèo yếu thế. Không chỉ tôi đưa ra những chứng cứ pháp lý mà còn cả những tình tiết thực tế.

Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt có thi hành theo pháp luật quy định về Luật khiếu nại, tố cáo tại Tòa án Nhân Dân Thành Phố Bạc Liêu hay không?
Vì bà ta đã kết án oan cho tôi vay Eximbank 125 tỷ VND. Có câu: “Có thóc mới cho mượn gạo”. Nếu tôi vay 125 tỷ đồng thì tại sao hằng tháng Eximbank chỉ trích lương tôi số tiền vay gốc khoảng 1 triệu đồng?
Sao bà Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt không suy nghĩ về vấn đề này mà lại kết án là tôi đã thống nhất thừa nhận số tiền vay này trên tờ khai? Tôi thừa nhận việc làm này hồi nào? Sao bà ta lại vu oan cho tôi? Cũng may là tôi có ghi âm lại, nếu không tôi sẽ làm không lại bà ta. Nếu không, ai tin tôi? Người ta sẽ chỉ tin những người có tiền, có quyền thế và có gốc ông lớn như bà ta và ông giám đốc Nguyễn Mạnh Triều mà thôi.
Câu hỏi về việc áp dụng và thực hiện pháp luật:
Nếu có sự bao che và bất công, biết mà không xử, xử oan cho người vôi tội thì tôi muốn đem ra Tòa án nước ngoài xét xử theo Điều 415 của BLTTDS được không?

Theo Điều 244 của BLTTDS, Đơn kháng cáo có các nội dung chính sau đây:
1. Tôi muốn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm số 18/2013/DS-ST của TAND TPBL.
2. Lý do: của việc kháng cáo là do thẩm phán Châu Minh Nguyệt của TAND TPBL đã không làm đúng theo trình tự thủ tục pháp lý. TAND TPBL đã không làm đúng theo quy định pháp luật.
+ Không thực hiện hòa giải thành do ông Nguyễn Mạnh Triều thưa tôi nhưng ông ta đã không tham dự hòa giải hơn 02 lần. Vì ông Triều lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của tôi và ra lệnh cho tôi cố ý làm trái, tự ý đuổi việc tôi trong khi tôi không vi phạm và làm thiếu chứng từ như ông ta và Trang Ngọc Yến đã làm và đổ oan cho tôi.
+ Tòa án do bà Châu Minh Nguyệt điều hành phiên tòa là vi phạm Luật xét xử. Bà Nguyệt đã đơn phương xử phiên tòa trong khi tôi đang khiếu nại tố cáo bà này.
Pháp Luật quy định ra Văn Bản Thụ Lý rồi mới tiến hành hòa giải trong thời hạn 4 tháng nhưng thẩm phán Châu Minh Nguyệt lại ban hành trong 1 ngày: vừa Thông Báo Hòa Giải vừa Văn Bản Thụ Lý. Trong trường hợp bất khả kháng như thẩm phán Châu Minh Nguyệt của TANDTPBL ra quyết định thụ lý vụ án, thông báo kết quả hòa giải chỉ trong 1 ngày trong khi quy định thời hạn là 4 tháng để công dân có quyền và nghĩa vụ khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết vụ án (Điều 392), thời hiệu khiếu nại là 15 ngày (Điều 394).
Vì vậy, đương sự bị mất quyền khiếu nại theo đúng thời hạn của quy định này. Ngày 25/11/2013, khi tôi hỏi và yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo của Chánh Tòa BL theo Điều 399 của BLTTDS thì  Nguyệt nói là chưa đủ 15 ngày nên Chánh án chưa trả lời ???
Tôi cảm thấy quá bất công vì pháp luật là phải tôn trọng lẫn nhau, cùng lắng nghe và tháo gỡ khúc mắc cho nhau để thỏa mãn quyền và nghĩa vụ đôi bên trên cơ sở tự nguyện. Pháp luật nghiêm cấm hành vi ép buộc người khác sai luật pháp.
Trước khi xét xử, tôi có làm đơn theo Điều 50 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự để từ chối tham gia tố tụng khi có căn cứ bà ta vi phạm Luật Xét Xử nhưng bà ta vẫn đơn phương tuyên án vu khống tôi vay Eximbank 125 tỷ đồng và điều hành phiên Tòa trái phép.
            Do Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt đã áp dụng không đúng theo trình tự của Luật pháp, cố lẩn tránh những yêu cầu của tôi và tôi có đủ lý do mạnh mẽ để tin rằng bà Thẩm Phán của TAND Thành Phố Bạc Liêu đã:
1. Cố ý bác bỏ các bằng chứng liên quan như:
Ông Triều là chủ thể thực hiện pháp luật nhưng bà Nguyệt không cho tôi kiện ông Triều mà bắt tôi làm đơn kiện cái tòa nhà Eximbank?
Xin hỏi:
Nếu 1 người bị đánh ghen, bị tạt 1 ca axit thì theo bà Thẩm Phán thì người bị hại phải đi kiện cái “ca” sao?
2. Thẩm phán Châu Minh Nguyệt đã hiểu sai và không tuân theo quy định xét xử như:

Trong quan hệ Nhà nước với công dân mọi chủ thể đều có quyền và nghĩa vụ qua lại. Vì nguyên tắc xét xử là phải tuân theo pháp luật, chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời nhưng thẩm phán Châu Minh Nguyệt đơn phương áp đặt, xử ép người vô tội và xét xử sai luật nên tôi đã căn cứ theo Điều 46 và 50 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự từ chối tham gia tố tụng vì có căn cứ cho rằng bà ta vi phạm. Nhưng cho dù công dân có phát hiện và khiếu nại kịp thời nhưng bà ta vẫn tiếp tục sai phạm, xử ép công dân và đơn phương ra bản án sơ thẩm trái luật.
Làm cho tôi bị thiệt hại về thời gian và tiền cuả. Vì bà ta không thể trả lời được câu hỏi:
Ai là chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong vụ án này theo chứng cứ, nguồn căn và trình tự pháp luật?
3. Bà ta đã không áp dụng các điều khoản pháp lý phù hợp.
Thẩm phán Châu Minh Nguyệt đã vi phạm Điều 277 của BLTTDS trong các trường hợp sau đây:
1. Việc chứng minh và thu thập chứng cứ không đúng theo quy định pháp luật: Tôi đã nộp chứng cứ cho TAND TPBL 2 lần theo Điều 84 của BLTTDS cho chị Hoàng Thị Nhung (Thư ký Tòa Án NDTPBL) vào ngày 17/10/2013 và chị Châu Minh Nguyệt (Thẩm phán) vào ngày 16/8/2013 nhưng họ nhận chứng cứ mà không ký tên giao nhận hay biên bản gì cả. Khi tôi yêu cầu thì chị Nhung nói không có ký nhận gì hết (có ghi âm). Theo Điều 84, thì họ phải ký nhận và đóng dấu của Tòa. Nhưng chị Nhung chỉ kêu tôi ký tên trên tài liệu mà chị Nhung không chịu ký tên nhận tài liệu và cũng không giao biên bản giao nhận chứng cứ nào cho tôi c.
2. Tôi yêu cầu Tòa Án Nhân dân Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu làm lại toàn bộ quá trình ngay từ đầu, không được đốt cháy thời gian và giai đoạn. Phải điều tra lại toàn bộ chứng từ, chứng cứ, nguồn căn và ghi âm của Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Eximbank Chi nhánh Bạc Liêu theo đúng quy định của pháp luật. Tôi sẽ hòa giải trừ phi bên nguyên đơn và TANDTPBL vô tư hơn trong khi làm nhiệm vụ, có thái độ xây dựng hơn, ra Văn Bản đúng luật hơn, xét xử đúng người đúng tội dựa trên căn cứ hơn.
Những điểm tháu cáy của TANDTPBL theo ý kiến của tôi là:
+ Không cung cấp được đầy đủ chứng cứ và đơn kiện cho đương sự. Trong khi pháp luật quy định là cá nhân, tổ chức (Eximbank và ông Triều) phải có trách nhiệm cung cấp chứng cứ cho đương sự và ông Triều phải làm văn bản nêu rõ lý do nếu không cung cấp được chứng cứ. Nhưng ở Tòa Bạc Liêu thì ngược lại quy định này. Khi tôi có trình yêu cầu nhưng thẩm phán Châu Minh Nguyệt không cung cấp và bắt tôi làm đơn mới cho tôi xem đơn kiện. Tuy tôi có làm đơn yêu cầu nhưng cho đến nay TAND TPBL vẫn chưa giải quyết. Từ đầu đến cuối, chỉ có tôi cung cấp chứng cứ tài liệu nhưng Tòa Bạc Liêu thì cứ thoái thác từ chối cho tôi xem chứng cứ, tài liệu, đơn kiện…và không triệu tập người có liên quan, tác nhân gây ra sự việc ra Tòa theo đúng pháp luật, theo đúng người đúng tội.
Như vậy, thẩm phán Châu Minh Nguyệt đã vi phạm Điều 394 và 395 của BLTTDS, xâm phạm quyền và lợi ích của công dân về quyền khiếu nại, gây thiệt hại cho đương sự nhưng vẫn chưa được khắc phục, đương sự bị thiệt hại về quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Thẩm phán Châu Minh Nguyệt cho rằng điều tra là trách nhiệm của công an, tuy Luật có quy định đây là trách nhiệm của thẩm phán trước khi tiến hành xét xử.
Theo Điều 81 của BLTTDS quy định chứng cứ là những gì có thật, thu thập được theo trình tự. Tòa Án dùng làm căn cứ để xác định rằng yêu cầu của đương sự là có căn cứ và hợp pháp hay không? Cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn việc dân sự.
Tôi không chấp nhận bản án với lý do:
 1. Hòa giải sai quy định: nguyên đơn là người có liên quan đã vắng mặt hơn 2 lần.
 2. Ông Nguyễn Mạnh Triều đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của tôi, đuổi việc tôi, rút tiền tôi, chỉ đạo tôi cố ý làm trái quy định pháp luật…Do tôi không làm bậy theo ông ta và Trang Ngọc Yến làm thiếu rất nhiều chứng từ và ông ta đổ oan cho tôi (có ghi âm) nên tôi không thể làm việc và chịu trách nhiệm quá khả năng những việc không phải do mình làm nên ông ta trả thù cá nhân do bị tôi nhắc nhở và cảnh báo nhiều lần nên ông ta bức tử, vu oan và đuổi việc tôi tuy tôi không vi phạm quy định, không làm thiếu chứng từ như họ.
 3. Tôi đã trình bày bằng văn bản rất nhiều đơn yêu cầu gửi các cơ quan và TAND TPBL do Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt vi phạm Luật xét xử. Tôi đã yêu cầu đình chỉ phiên tòa xin điều tra lại vụ án kinh tế…nhưng bà ta không giải quyết yêu cầu công dân mà vẫn đơn phương xử ép rất nhiều lần. Trong khi tôi khiếu nại mà TAND TPBL vẫn tiếp tục xét xử sai quy định là vi phạm Luật khiếu nại tố cáo của công dân.

Tôi nghĩ trong 1 trận đấu bóng, nếu cầu thủ (chủ thể) phạm luật, đã bị thổi phạt việt vị như Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt. Tuy phạm Luật nhưng bà ta vẫn ôm quả bóng lao vào khung thành ghi bàn thì bàn thắng đó sẽ không được công nhận như phiên tòa vừa qua.
Tôi nghĩ rằng 1 người có gốc ông lớn, có nhiều tiền, quyền, người đông thế mạnh, ngựa khỏe...không có nghĩa là có quyền vu oan giá họa cho người khác bừa bãi được. Nếu có lý lẽ, tôi tin rằng cho dù chỉ là 1 công dân vô tội nhỏ nhoi, 1 phụ nữ yếu đuối...nhất định sẽ được pháp luật bảo vệ.         
Không lý nào 1 Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt, 1 Viện Trưởng VKSND Tỉnh Bạc Liêu,…lại cao hơn Thủ Tướng và Bộ Tư Pháp để có thể làm trái pháp luật: không giải quyết kịp thời khiếu nại công dân được? Khi người dân tôn trọng và thi hành pháp luật, điều đó có nghĩa là nhân dân hành động theo đường lối của Đảng, Đảng được tôn trọng.       
Do sai phạm của TAND TPBL mà công dân phải lĩnh án oan sai là không thể chấp nhận được. Bởi số tiền án phí phải trả được quy định bởi Luật pháp và được xác định dựa vào cách đánh giá vụ việc.
Biết tôi không có tiền do tiền lương của tôi bị móc túi bà ta ép tôi phải đóng án phí là 8.377.000 đồng vô lý. Vì bà ta xử bậy thì tôi phải kháng cáo lên cấp phúc thẩm và phải đóng án phí. Vì hồ sơ cấp sơ thẩm phải được gởi cho Tòa án cấp phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người kháng cáo đã tạm ứng án phí hoặc có kháng nghị của Viện Kiểm Sát. Nhưng VKSND Tỉnh Bạc Liêu thì không giải quyết khiếu nại công dân.
Về việc: Bài trừ án oan sai, bài trừ tệ nạn xã hội: bạo lực “cưỡng hiếp tinh thần” làm việc  của phụ nữ nơi công sở, móc túi nhân viên bừa bãi…
Như các bạn đều biết, các ban ngành công an đã và đang triển khai làm nhiệm vụ “bảo vệ pháp kỷ”, giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Bộ Tư Pháp đang thực hiện kế hoạch “Cải Cách Tư Pháp”. Điều này có nghĩa rằng đã đến lúc mọi công dân đều phải sống và làm việc với tinh thần trách nhiệm và có pháp luật hơn. Vì mọi công dân đều chịu sự quản lý của pháp luật.
Nhưng hiện nay đang nổi lên vấn đề tham nhũng dẫn đến sự phân hóa giai cấp, giàu nghèo trong xã hội ngày càng sâu sắc. Nghèo đói sẽ dẫn đến bất công, sự thiếu ý thức và văn hóa của 1 số người như vụ hôi của bia của 1 tài xế làm đổ ra đường, vụ án oan sai của ông Chấn, vụ móc tiền trong tài khoản nhân viên nữ của giám đốc ngân hàng…làm cho Liên Hiệp Quốc thấy rằng tình trạng Nhân Quyền cần phải được cải thiện để thiết lập lại trật tự xã hội. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi chúng ta hiệp lực cùng nhau đề tập trung cho vấn đề “bài trừ án oan sai”.
Qua đó, người dân sẽ tin tưởng hơn vào hệ thống lập pháp. Vui lòng hồi báo xem sự việc sau đây có nhắn gửi thông điệp gì hay không?
Theo phó chủ nhiệm UBTP Nguyễn Đình Quyền vào giai đoạn điều tra phải xem tất cả các giai đoạn của tố tụng xem có vi phạm gì không. Đó là lỗi của các giai đoạn điều tra, xét xử... Nghị quyết 888 về bồi thường thiệt hại cho hoạt động tố tụng.

Với những việc làm vừa qua của bà thẩm phán Châu Minh Nguyệt, bà ta phải bị xử phạt theo pháp luật quy định tại Điều 61 (NĐ136) do Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng (đã ký) có quy định: cán bộ, công chức nếu sai phạm nghiêm trọng phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị buộc thôi việc, cách chức để làm gương…Tôi yêu cầu được bồi thường theo Luật Khiếu Nại của Quốc Hội số: 02/2011/QH13 do Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã ký ngày 11-11-2011.
Do đó, 1 sự điều tra, giám sát sẽ làm cho những hoạt động ở đây khả thi hơn. Nó sẽ làm cho các hoạt động điều tra, xét xử và quyết định tại TAND TPBL giảm được án oan sai và tăng sự an toàn, công bằng cho người dân hơn. Làm cho hệ thống pháp luật VN được  dân chủ, văn minh hơn nhờ có sự giám sát của cấp trên.
Để bảo vệ Quyền công dân, Quốc Hội đã ban hành Luật khiếu nại (02/2011/QH13) do Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã ký ngày 11-11-2011. Nhưng hiện nay, người dân đang băn khoăn về tính thực tiễn của Luật này? Liệu có hiệu quả hay không nếu vẫn chưa được thực hiện kịp thời? Làm cho công dân cứ tiếp tục bị thiệt hại về quyền và lợi ích hợp pháp hết lần này đến lần khác dù cho có làm đúng theo Luật này?
Tôi đã nộp chứng cứ cho TAND TPBL 2 lần theo Điều 84 của BLTTDS cho chị Hoàng Thị Nhung (Thư ký Tòa Án NDTPBL) vào ngày 17/10/2013 và chị Châu Minh Nguyệt (Thẩm phán) vào ngày 16/8/2013 nhưng họ nhận chứng cứ mà không ký tên giao nhận hay biên bản gì cả. Khi tôi yêu cầu thì chị Nhung nói không có ký nhận gì hết (có ghi âm). Theo Điều 84, thì họ phải ký nhận và đóng dấu của Tòa. Nhưng chị Nhung chỉ kêu tôi ký tên trên tài liệu mà chị Nhung không chịu ký tên nhận tài liệu và cũng không giao biên bản giao nhận chứng cứ nào cho tôi cả.
Theo Điều 7 của BLTTDS có quy định cá nhân, tổ chức có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng cứ cho đương sự và Tòa án. Trong khi luật quy định chính cá nhân, tổ chức (Eximbank Bạc Liêu và ông Nguyễn Mạnh Triều) phải làm văn bản trong trường hợp không cung cấp được chứng cứ thì phải nêu rõ lý do trong văn bản. Nhưng thẩm phán Châu Minh Nguyệt khi tôi yêu cầu họ vẫn không đưa mà còn bắt tôi làm ĐƠN YÊU CẦU nhưng mãi cho đến nay bà ta vẫn không giải quyết các đơn yêu cầu, khiếu nại…cho tôi, làm cho tôi bị mất quyền lợi hợp pháp.

Kính xin Tòa án phúc thẩm, Tòa án quốc tế, Tòa án cấp cao, VKSNDTC xem xét lại và kháng nghị những bản án và quyết định của bà thẩm phán TAND TPBL do công dân phát hiện có sự vi phạm pháp luật trong quá trình xử lý vụ án. Căn cứ để kháng nghị theo trình tự là:
 1. Việc điều tra không đầy đủ, TAND TPBL đã vi phạm Điều 81, 84, 85 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự.
 2. Quyết định bản án không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án.
 3. Có sự vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng (như thẩm phán Châu Minh Nguyệt xét xử không đúng người đúng tội, có dấu hiệu bao che, vi phạm pháp luật trong việc điều tra, thu thập chứng cứ, ra các quyết định sai Luật và không phổ biến pháp luật cho các đương sự theo đúng lương tâm và đạo đức nghề nghiệp…)
 4. Áp dụng pháp luật không đúng gây thiệt hại cho công dân về quyền và lợi ích hợp pháp.

Vậy ông Triều hãy bồi thường cho tôi và tôi sẽ trả nợ vay.
Hành động phòng vệ chính đáng được pháp luật bảo vệ. Công dân có quyền suy nghĩ và sáng tạo.
Tất cả là do ông Nguyễn Mạnh Triều giám đốc Eximbank Bạc Liêu gian lận phân công chứng từ, sổ sách...ép tôi nhận tội thay. Do tôi không đồng ý nên ông ta tự ý trả thù rút hết tiền lương của tôi trong 1 thời gian dài mặc dù tôi có khiếu nại lên cấp trên theo trình tự. Nhưng chẳng những họ không giải quyết còn ép tôi nghỉ việc mà không bồi thường và trả tiền thâm niên, chế độ cho tôi. Ở đây tôi là người bị hại, không phải là tác nhân gây ra hậu quả này.
Do Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt đã áp dụng không đúng theo trình tự của Luật pháp, cố lẩn tránh những yêu cầu của đương sự trong khi làm nhiệm vụ xét xử vụ án và tôi có đủ lý do mạnh mẽ để tin rằng bà Thẩm Phán của TAND Thành Phố Bạc Liêu đã:
1. Cố ý bác bỏ các bằng chứng liên quan.
2. Thẩm phán Châu Minh Nguyệt đã hiểu sai và không tuân theo quy định xét xử.

Thẩm phán Châu Minh Nguyệt vu oan tôi vay Eximbank trong bản án là 125 tỷ đồng…Thật là khủng khiếp! Tôi không hiểu bà ta lấy số tiền này ở đâu ra? Sao bà ta lại có thể kết án cẩu thả như vậy được? Bà ta tuyên án sai, giết người rồi có sửa lại được không? Do đó, theo người dân thì phiên tòa này không có giá trị pháp luật.

Do đó, tôi đề nghị thẩm phán Châu Minh Nguyệt của TAND TPBL phải làm rõ, chính xác các giai đoạn trong quá trình tố tụng. Yêu cầu bà Nguyệt phải đưa ra 1 Văn Bản rõ ràng nêu lên các điều khoản xét xử đúng Luật, cách thu thập chứng cứ, nội dung minh bạch theo đúng quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Vì phiên tòa này được điều hành trái Luật như:

 1. Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt tiến hành hòa giải lần đầu không có nguyên đơn (16/8/2013).
 2. Quy định trong thời hạn 4 tháng, nếu hòa giải không thành thì thẩm phán mới ra quyết định xét xử nhưng Thẩm phán TAND TPBL đã phạm Luật này.
 3. Thẩm phán Châu Minh Nguyệt đã chỉ tôi ra tiếp dân khi tôi yêu cầu phản tố. Khi tôi ra tiếp dân thì không có ai. Khi tôi quay vào thì bà Nguyệt nói: Muộn rồi, tôi phải làm đơn phản tố trước khi bà ta ra quyết định.
 4. Bà Nguyệt đã không giải thích cho các đương sự hiểu rõ được chính sách pháp luật của nhà nước bảo đảm nhu cầu: các đương sự tự nguyện và hòa giải không được trái pháp luật.

Là 1 cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, bảo vệ pháp luật nhưng lại làm không đúng pháp luật. Những việc làm trái pháp luật của TAND TPBL đã vi phạm nghiêm trọng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đi ngược lại chủ trương và đường lối của Đảng trong khi người dân thì vẫn tôn trọng Đảng và làm đúng pháp luật.
Vì sự sống còn, Quyền con người và danh dự và do họ xem thường pháp luật dù cho tôi gửi báo cáo phản đối nhiều lần họ vẫn không giải quyết nên tôi gửi thông tin này đến mọi người nhờ giúp đỡ vì đây là những chứng từ có vấn đề như: sai, thiếu...nghi ngờ giả, xóa sửa để nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống rửa tiền cho mọi công dân, đảm bảo tính trung thực minh bạch thông tin và quyền được sống của dân.
Do bị bức hại và bị đối xử bất công hết lần này đến lần khác. Tôi yêu cầu điều tra lại toàn bộ hồ sơ nghi ngờ thiếu, sửa, sai sót…xâu chuỗi sự kiện theo chứng cứ, nguồn căn và logic để trả lại sự công bằng cho người dân theo Luật Nhân Quyền: quyền được sống và làm việc. Vì cán cân công lý không thể bị nghiêng. Người dân cần có sự công tâm và xét xử công bằng theo pháp luật.
Những sai phạm trên đây của Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền Khiếu Nại của công dân. Đó là lý do tôi không nhất trí với bản án của tòa sơ thẩm. Xin Tòa án phúc thẩm hãy xem xét lại bản án ở mọi khía cạnh các kết luận pháp lý do Thẩm phán Châu Minh Nguyệt chẳng những không bảo đảm việc tuân theo những quy định pháp lý mà còn làm trái với những điều khoản trong bộ luật.
Xin tòa phúc thẩm xem xét hủy bỏ bản án sơ thẩm và yêu cầu bà Nguyệt bồi thường cho đương sự do những quyết định của cán bộ này mâu thuẫn với những điều khoản trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Với những lý do được nêu ra ở trên đã chứng minh được bà Nguyệt đã đưa ra quyết định không đúng và bản án nên được hủy bỏ.

Xin chân thành cảm ơn quý vị!


Kính đơn  
                   Hồ Thị Thái Hiền


       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----o0o----

                     Bạc liêu, ngày        tháng   1    năm 2014
           
Kính gửi:   
            - Chánh án Tòa Án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu
            - Ông Trương Hòa Bình- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
                        - Ông Nguyễn Hòa Bình- Viện Trưởng Viện KSNDTC
                        - Cục Thi Hành Án Dân Sự Bạc Liêu
                        - Tổng Cục Thi Hành Án
                        - Bộ Tư Pháp
                        - Công An Nhân Dân, Công An Kinh tế, Công An điều tra…
                        - Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang
                        - Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Phú Trọng
                        - Ông Nguyễn Bá Thanh- Trưởng Ban Nội Chính TW
                        - Ông Trần Đại Quang- Bộ Trưởng Bộ Công An
- Tòa Án Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc
ĐƠN YÊU CẦU THẨM PHÁN CHÂU MINH NGUYỆT BỒI THƯỜNG VÀ ĐÓNG TIỀN ÁN PHÍ PHÚC THẨM DO CHỦ THỂ ĐÃ THỰC HIỆN HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Tôi tên: Hồ Thị Thái Hiền- SN 1981
Trú tại: Số 24 Trần Quang Diệu, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu.
Tôi viết đơn này dưới hình thức tường trình miêu tả lại toàn bộ sự việc theo trình tự logic, chính xác, khách quan, rõ ràng và có căn cứ như sau:
Theo Thông Điệp đầu năm của Thủ tướng là: Tăng cường thể chế để bảo vệ pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Vì sự an toàn của người dân là đạo luật tối cao.
Thẩm phán Châu Minh Nguyệt đã đốt cháy giai đoạn xét xử, phạm luật làm cho người dân bị mất quyền lợi rất nhiều, bị vu oan…do bà ta điều hành phiên tòa trái phép và phạm luật. Những hành vi làm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác là những hành vi vi phạm pháp luật. Ngày 6.1.2014, tôi nhận được Thông Báo nộp tiền án phí phúc thẩm của TAND TPBL. Thông báo không có ghi số mấy, chỉ ghi ngày 30.12.2013, con dấu bưu điện là ngày 3.1.2014. Bà ta kêu tôi trong vòng 10 ngày phải đến Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu (địa chỉ: 83- Bà Triệu, Bạc Liêu) đóng tiền. Địa chỉ TAND TPBL là: 81- Bà Triệu, Bạc Liêu. Tôi không biết bà ta có ghi nhầm địa chỉ hay số tiền gì đó rồi ra Thông Báo sửa chữa nữa hay không?
Vì bà ta đã kết án oan cho tôi vay Eximbank 125 tỷ VND. Có câu: “Có thóc mới cho mượn gạo”. Nếu tôi vay 125 tỷ đồng thì tại sao hằng tháng Eximbank chỉ trích lương tôi số tiền vay gốc khoảng 1 triệu đồng? Sao bà ta không suy nghĩ về vấn đề này mà lại kết án là tôi đã thống nhất thừa nhận số tiền vay này trên tờ khai? Tôi thừa nhận việc làm này hồi nào? Sao bà ta lại vu oan cho tôi?
Tôi nghĩ rằng 1 người có gốc ông lớn, có nhiều tiền, quyền, người đông thế mạnh, ngựa khỏe...không có nghĩa là có quyền vu oan giá họa cho người khác bừa bãi được. Nếu có lý lẽ, tôi tin rằng cho dù chỉ là 1 công dân vô tội nhỏ nhoi, 1 phụ nữ yếu đuối...nhất định sẽ được pháp luật bảo vệ.
Không lý nào 1 Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt, 1 Viện Trưởng VKSND Tỉnh Bạc Liêu,…lại cao hơn Thủ Tướng và Bộ Tư Pháp để có thể làm trái pháp luật: không giải quyết kịp thời khiếu nại công dân được? Khi người dân tôn trọng và thi hành pháp luật, điều đó có nghĩa là nhân dân hành động theo đường lối của Đảng, Đảng được tôn trọng.
            KHIẾU NẠI THẨM PHÁN CHÂU MINH NGUYỆT VI PHẠM THÔNG ĐIỆP ĐẦU NĂM CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG, LÀM TRÁI NGHỊ ĐỊNH 74 CỦA THỦ TƯỚNG VÀ BỘ TƯ PHÁP (NĐ 74/2006/NĐ-CP).
            Tôi nghĩ trong 1 trận đấu bóng, nếu cầu thủ (chủ thể) phạm luật, đã bị thổi phạt việt vị như Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt. Tuy phạm Luật nhưng bà ta vẫn ôm quả bóng lao vào khung thành ghi bàn thì bàn thắng đó sẽ không được công nhận như phiên tòa vừa qua.
Là 1 cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, bảo vệ pháp luật nhưng lại làm không đúng pháp luật. Những việc làm trái pháp luật của TAND TPBL đã vi phạm nghiêm trọng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đi ngược lại chủ trương và đường lối của Đảng trong khi người dân thì vẫn tôn trọng Đảng và làm đúng pháp luật.
Theo Điều 30 của Nghị Định 74/2006/NĐ-CP về trách nhiệm thi hành và xử lý vi phạm trong hoạt động Tư pháp, tôi đã gửi đơn cho các cơ quan, ban ngành Tỉnh Bạc Liêu từ rất lâu rồi mà vẫn chưa giải quyết kịp thời. Tôi đã gửi đơn cho Viện Trưởng VKSND Tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Nhân Tỉnh Bạc Liêu…theo pháp luật quy định họ phải chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này do Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký.
Chiều tối ngày 29.12.2013, tôi nghe người nhà báo lại là anh Chiên (Trật tự đô thị Phường 1, Bạc Liêu) nói mời tôi ngày mai ra làm việc nhưng không có giấy mời gì cả. Tuy nhiên, tôi vẫn lập tức đến trụ sở gặp họ và nộp cho anh Vinh và anh Chiên các giấy tờ và đơn kháng cáo đã gửi cho Chánh án TAND Tỉnh Bạc Liêu, Công An Thành Phố Bạc Liêu, Báo Phụ Nữ (đã trả lời thư nhận được Đơn Kháng Cáo và đã chuyển cho Chánh án Tỉnh Bạc Liêu, đính kèm hồ sơ) và các ban ngành. Tôi đã photo các hóa đơn có con dấu Bưu điện cho họ. Tuy tôi đã làm đúng theo trình tự nhưng họ vẫn làm phiền và khủng bố tinh thần của tôi. Những việc làm trái pháp luật của TAND TPBL đã vi phạm nghiêm trọng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đi ngược lại chủ trương và đường lối của Đảng trong khi người dân thì vẫn tôn trọng Đảng và làm đúng pháp luật. Ngoài ra, bà ta kết án tôi vay 125 tỷ đồng là cố ý mưu sát tôi vì tôi chưa bao giờ thừa nhận việc làm này cả???
Ông Nguyễn Mạnh Triều phải chịu trách nhiệm khoản nợ trên vì ông ta là người chiếm đoạt tiền trong tài khoản của tôi trong vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản có quy định rõ ràng trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trên nguyên tắc ai vi phạm trước thì cá nhân đó phải chịu bồi thường do xâm phạm tài sản của chủ thể khác, gây thiệt hại làm cho tôi mất việc thì phải bồi thường. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá phòng vệ chính đáng do ông ta ép tôi, vượt quá yêu cầu tình thế cấp thiết…do ông Triều gây ra.
THẨM PHÁN CHÂU MINH NGUYỆT TUYÊN ÁN OAN SAI, SỬA SỐ LIỆU VU OAN TÔI VAY EXIMBANK 125 TỶ ĐỒNG VÀ KHỦNG BỐ TINH THẦN DÂN SỰ  
Lúc 18:00 ngày 23.12.2013, tôi nhận được Thông Báo Sửa chữa Bản Án cúa Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt nhưng không nhìn thấy bao thư. Trên tờ Thông Báo ghi ngày 16.12.2013. Bà ta đã sửa bản án số 18/2013/DS-ST thành số 19/2013/DS-ST và sửa nội dung ghi khống số tiền tôi vay Ngân hàng Việt Nam Eximbank từ 1500.000.000 đồng thành 150.000.000 đồng.
Ngoài ra, bà ta còn vu oan tôi vay Eximbank trong bản án là 125 tỷ đồng…Thật là khủng khiếp! Tôi không hiểu bà ta lấy số tiền này ở đâu ra? Sao bà ta lại có thể kết án cẩu thả như vậy được?
Bà ta tuyên án sai, giết người rồi có sửa lại được không?
Căn cứ bản án sơ thẩm số 18/2013/DS-ST ngày 11/12/2013, tôi nhận được thư vào chiều tối ngày 17/12/2013. Tôi đã không được nhận bản án ngay ngày tuyên án. Trên phong thư đóng dấu bưu điện Bạc Liêu họ đã gửi đi ngày 16/12/2013.
Do phiên tòa này được điều hành trái phép nên không có giá trị pháp luật.
Trong quan hệ Nhà nước với công dân mọi chủ thể đều có quyền và nghĩa vụ qua lại. Vì nguyên tắc xét xử là phải tuân theo pháp luật, chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời nhưng thẩm phán Châu Minh Nguyệt đơn phương áp đặt, xử ép người vô tội và xét xử sai luật nên tôi đã căn cứ theo Điều 46 và 50 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự từ chối tham gia tố tụng vì có căn cứ cho rằng bà ta vi phạm. Nhưng cho dù công dân có phát hiện và khiếu nại kịp thời nhưng bà ta vẫn tiếp tục sai phạm, xử ép công dân và đơn phương ra bản án sơ thẩm trái luật. Làm cho tôi bị thiệt hại về thời gian và tiền cuả.
Vì bà ta không thể trả lời được câu hỏi:
Ai là chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong vụ án này theo chứng cứ, nguồn căn và trình tự pháp luật?
Tôi cảm thấy quá bất công vì pháp luật là phải tôn trọng lẫn nhau, cùng lắng nghe và tháo gỡ khúc mắc cho nhau để thỏa mãn quyền và nghĩa vụ đôi bên trên cơ sở tự nguyện. Pháp luật nghiêm cấm hành vi ép buộc người khác sai luật pháp.
Khi người dân tôn trọng và thi hành pháp luật, điều đó có nghĩa là nhân dân hành động theo đường lối của Đảng, Đảng được tôn trọng.
NGƯỜI DÂN YÊU CẦU HỦY BỎ TƯ CÁCH CHỦ TỌA PHIÊN TÒA XÉT XỬ SƠ THẨM VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN NGÀY 11.12.2013 VÀ KHÔNG THỪA NHẬN PHIÊN TÒA DO:
+ Thẩm phán Châu Minh Nguyệt đã không làm đúng pháp luật, không tôn trọng người dân và pháp luật. Do bà ta làm trái pháp luật và xử ép tôi nhiều lần nên tôi không nói chuyện với bà ta nữa. Pháp luật nghiêm cấm hành vi ép buộc người khác sai luật pháp.
+ Tôi không thừa nhận phiên tòa này là do phiên tòa này bất hợp pháp: xử ép không đúng theo trình tự và thủ tục nhiều lần, có sự bao che bất hợp pháp. Dù cho công dân có gửi đơn khiếu nại và yêu cầu nhiều lần vẫn cố tình làm trái pháp luật.
+ Do TAND TPBL chưa giải quyết các đơn yêu cầu của công dân mà vẫn đem vụ kiện ra xét xử. Vì vậy, chứng tỏ họ không tôn trọng công dân, không tôn trọng pháp luật của nước CHXHCNVN. Vì mọi công dân đều sống dựa vào pháp luật nên người dân có quyền phản kháng không lên dự phiên tòa và không thừa nhận phiên tòa tại TAND TPBL theo Điều 50 của BLTTDS.
Do đó, tôi không thừa nhận phiên tòa này. Vì có sự lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản công dân thì còn gọi là dân sự nữa hay không?
Nếu không có pháp luật làm sao quản lý người dân? Làm sao nói người ta nghe? Trong khi người quản lý, cầm cân nảy mực làm chưa đúng theo pháp luật?
Theo ông Lê Hoàng Nhân, công an kinh tế đội 1 Bạc Liêu, nếu Tòa xử sai làm cho công dân không thỏa mãn thì yêu cầu Tòa ghi lý do. Có quyền phản kháng do người cầm cân nảy mực chưa làm tròn trách nhiệm, đạo đức và lương tâm nghề nghiệp.
Theo Điều 81 của BLTTDS quy định chứng cứ là những gì có thật, thu thập được theo trình tự. Tòa Án dùng làm căn cứ để xác định rằng yêu cầu của đương sự là có căn cứ và hợp pháp hay không? Cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn việc dân sự.
KHIẾU NẠI VÀ XIN KHÁNG NGHỊ THEO NGHỊ ĐỊNH 74 CỦA BỘ TƯ PHÁP (74/2006/NĐ-CP) DO THẨM PHÁN CHÂU MINH NGUYỆT ĐIỀU HÀNH PHIÊN TÒA TRÁI PHÉP GÂY RA ÁN OAN SAI SƠ THẨM SỐ 18/2013/DS-ST NGÀY 11.12.2013 TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Theo Điều 26 của Nghị Định 74, thanh tra Tư Pháp có trách nhiệm phối hợp với VKSND, TAND và các cơ quan điều tra trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
Do sai phạm của TAND TPBL mà công dân phải lĩnh án oan sai là không thể chấp nhận được. Bởi số tiền án phí phải trả được quy định bởi Luật pháp và được xác định dựa vào cách đánh giá vụ việc.
Biết tôi không có tiền do tiền lương của tôi bị móc túi bà ta ép tôi phải đóng án phí là 8.377.000 đồng vô lý. Vì bà ta xử bậy thì tôi phải kháng cáo lên cấp phúc thẩm và phải đóng án phí. Vì hồ sơ cấp sơ thẩm phải được gởi cho Tòa án cấp phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người kháng cáo đã tạm ứng án phí hoặc có kháng nghị của Viện Kiểm Sát. Nhưng VKSND Tỉnh Bạc Liêu thì không giải quyết khiếu nại công dân.
Về việc: Bài trừ án oan sai, bài trừ tệ nạn xã hội: bạo lực “cưỡng hiếp tinh thần” làm việc  của phụ nữ nơi công sở, móc túi nhân viên bừa bãi…
Như các bạn đều biết, các ban ngành công an đã và đang triển khai làm nhiệm vụ “bảo vệ pháp kỷ”, giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Bộ Tư Pháp đang thực hiện kế hoạch “Cải Cách Tư Pháp”. Điều này có nghĩa rằng đã đến lúc mọi công dân đều phải sống và làm việc với tinh thần trách nhiệm và có pháp luật hơn. Vì mọi công dân đều chịu sự quản lý của pháp luật. Nhưng hiện nay đang nổi lên vấn đề tham nhũng dẫn đến sự phân hóa giai cấp, giàu nghèo trong xã hội ngày càng sâu sắc. Nghèo đói sẽ dẫn đến bất công, sự thiếu ý thức và văn hóa của 1 số người như vụ hôi của bia của 1 tài xế làm đổ ra đường, vụ án oan sai của ông Chấn, vụ móc tiền trong tài khoản nhân viên nữ của giám đốc ngân hàng…làm cho Liên Hiệp Quốc thấy rằng tình trạng Nhân Quyền cần phải được cải thiện để thiết lập lại trật tự xã hội. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi chúng ta hiệp lực cùng nhau đề tập trung cho vấn đề “bài trừ án oan sai”.
Qua đó, người dân sẽ tin tưởng hơn vào hệ thống lập pháp. Vui lòng hồi báo xem sự việc sau đây có nhắn gửi thông điệp gì hay không?
Công an kinh tế mà không điều tra vụ án kinh tế? Công an kinh tế Bạc Liêu Hồ Trung Tính không làm nhiệm vụ điều tra án kinh tế.
Sáng ngày 23.12.2013, tôi nhận được giấy mời ghi ngày 03.12.2013 nhưng sửa số 0 thành số 2 của công an an kinh tế Bạc Liêu Hồ Trung Tính mời tôi lên làm việc về Đơn yêu cầu của tôi.    
Nhưng ông ta không giải quyết yêu cầu của tôi. Và nói chứng cứ lần trước của tôi ông ta đã đưa cho Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Bạc Liêu trong khi Thẩm Phán đang vượt quyền của Bộ Tư Pháp và Thủ Tướng, làm sai quy định (Nghị Định 74/2006/NĐ-CP về trách nhiệm thi hành và xử lý vi phạm trong hoạt động Tư pháp). Do ông ta không giải quyết yêu cầu công dân nên tôi có nói sẽ trình lên Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang thì ông ta nói: “Chị gởi đâu thì chị gởi”.
Theo phó chủ nhiệm UBTP Nguyễn Đình Quyền vào giai đoạn điều tra phải xem tất cả các giai đoạn của tố tụng xem có vi phạm gì không. Đó là lỗi của các giai đoạn điều tra, xét xử...
Nghị quyết 888 về bồi thường thiệt hại cho hoạt động tố tụng.
ĐƠN XIN KHÁNG NGHỊ ĐỂ BÀI TRỪ VỤ ÁN OAN SAI SƠ THẨM SỐ 18/2013/DS-ST NGÀY 11.12.2013 TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU DO THẨM PHÁN CHÂU MINH NGUYỆT VI PHẠM LUẬT XÉT XỬ
Khi Thẩm phán Châu Minh Nguyệt của Tòa Án Nhân Dân Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong hành vi quyết định của người tiến hành tố tụng dân sự theo Điều 391 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự.
Khi người dân gửi đơn khiếu nại đến Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Bạc Liêu thì bị trả lại toàn bộ tài liệu và phê vô là: “không thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu” (TB: số 22/VKS-TC-KT). Viện kiểm sát theo quy định pháp luật sao không kiểm soát cấp dưới?
Dù cho có phát hiện kịp thời của công dân nhưng VTVKSND TPBL vẫn trả lời không thuộc thẩm quyền giải quyết và trả lại toàn bộ hồ sơ (TB: 02/VKS/KT ngày 6/12/2013, tôi nhận được thư vào ngày 12/12/2013).
Theo Điều 404 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự về việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự quy định Viện KSND kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự. VKS có quyền yêu cầu, kiến nghị đối với Tòa án cùng cấp và cấp dưới và phải có trách nhiệm bảo đảm việc giải quyết khiếu nại tố cáo đúng pháp luật và có căn cứ.
Dựa vào các tình huống trên, tôi đã quyết định rằng cách hành động tốt nhất là hủy bỏ phiên tòa này và do Viện Trưởng VKSND BL thừa nhận không đủ thẩm quyền của người lãnh đạo là: giám sát, theo dõi, kiểm tra đôn đốc nhắc nhở, phát hiện kịp thời và xử lý sai phạm…do họ làm không đúng pháp luật nên tôi sẽ hủy tất cả các phiên tòa tại TAND TPBL và tìm phiên tòa khác.
Đề nghị TAND TPBL phải làm rõ, chính xác các giai đoạn trong quá trình tố tụng. Yêu cầu TAND TPBL phải đưa ra 1 Văn Bản rõ ràng nêu lên các điều khoản xét xử đúng Luật, cách thu thập chứng cứ, nội dung minh bạch theo đúng quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.
Tôi không chấp nhận bản án với lý do:
 1. Hòa giải sai quy định: nguyên đơn là người có liên quan đã vắng mặt hơn 2 lần.
 2. Ông Nguyễn Mạnh Triều đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của tôi, đuổi việc tôi, rút tiền tôi, chỉ đạo tôi cố ý làm trái quy định pháp luật…Do tôi không làm bậy theo ông ta và Trang Ngọc Yến làm thiếu rất nhiều chứng từ và ông ta đổ oan cho tôi (có ghi âm) nên tôi không thể làm việc và chịu trách nhiệm quá khả năng những việc không phải do mình làm nên ông ta trả thù cá nhân do bị tôi nhắc nhở và cảnh báo nhiều lần nên ông ta bức tử, vu oan và đuổi việc tôi tuy tôi không vi phạm quy định, không làm thiếu chứng từ như họ.
 3. Tôi đã trình bày bằng văn bản rất nhiều đơn yêu cầu gửi các cơ quan và TAND TPBL do Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt vi phạm Luật xét xử. Tôi đã yêu cầu đình chỉ phiên tòa xin điều tra lại vụ án kinh tế…nhưng bà ta không giải quyết yêu cầu công dân mà vẫn đơn phương xử ép rất nhiều lần. Trong khi tôi khiếu nại mà TAND TPBL vẫn tiếp tục xét xử sai quy định là vi phạm Luật khiếu nại tố cáo của công dân.
Đề nghị Tòa án phúc thẩm, Tòa án quốc tế, Tòa án cấp cao, VKSNDTC xem xét lại và kháng nghị những bản án và quyết định của TAND TPBL do công dân phát hiện có sự vi phạm pháp luật trong quá trình xử lý vụ án. Căn cứ để kháng nghị theo trình tự là:
 1. Việc điều tra không đầy đủ, TAND TPBL đã vi phạm Điều 81, 84, 85 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự.
 2. Quyết định bản án không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án.
 3. Có sự vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng (như thẩm phán Châu Minh Nguyệt xét xử không đúng người đúng tội, có dấu hiệu bao che, vi phạm pháp luật trong việc điều tra, thu thập chứng cứ, ra các quyết định sai Luật và không phổ biến pháp luật cho các đương sự theo đúng lương tâm và đạo đức nghề nghiệp…)
 4. Áp dụng pháp luật không đúng gây thiệt hại cho công dân về quyền và lợi ích hợp pháp.
Theo Điều 244 của BLTTDS, Đơn kháng cáo có các nội dung chính sau đây:
1. Tôi muốn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm số 18/2013/DS-ST của TAND TPBL.
2. Lý do: của việc kháng cáo là do thẩm phán Châu Minh Nguyệt của TAND TPBL đã không làm đúng theo trình tự thủ tục pháp lý. TAND TPBL đã không làm đúng theo quy định pháp luật.
+ Không thực hiện hòa giải thành do ông Nguyễn Mạnh Triều thưa tôi nhưng ông ta đã không tham dự hòa giải hơn 02 lần. Vì ông Triều lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của tôi và ra lệnh cho tôi cố ý làm trái, tự ý đuổi việc tôi trong khi tôi không vi phạm và làm thiếu chứng từ như ông ta và Trang Ngọc Yến đã làm và đổ oan cho tôi.
+ Tòa án do bà Châu Minh Nguyệt điều hành phiên tòa là vi phạm Luật xét xử. Bà Nguyệt đã đơn phương xử phiên tòa trong khi tôi đang khiếu nại tố cáo bà Nguyệt.
Pháp Luật quy định ra Văn Bản Thụ Lý rồi mới tiến hành hòa giải trong thời hạn 4 tháng nhưng thẩm phán Châu Minh Nguyệt lại ban hành trong 1 ngày: vừa Thông Báo Hòa Giải vừa Văn Bản Thụ Lý. Trong trường hợp bất khả kháng như thẩm phán Châu Minh Nguyệt của TANDTPBL ra quyết định thụ lý vụ án, thông báo kết quả hòa giải chỉ trong 1 ngày trong khi quy định thời hạn là 4 tháng để công dân có quyền và nghĩa vụ khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết vụ án (Điều 392), thời hiệu khiếu nại là 15 ngày (Điều 394). Vì vậy, đương sự bị mất quyền khiếu nại theo đúng thời hạn của quy định này.
Theo Điều 17 của BLTTDS, khi quyết định của Tòa án có phát hiện vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới thì được xem xét lại theo thủ tục tái thẩm…
DO TAND TPBL CÓ NHỮNG VIỆC LÀM TRÁI PHÁP LUẬT GÂY RA NHỮNG TỔN THƯƠNG VÀ THIỆT HẠI CHO NGƯỜI VÔ TỘI, TRƯỚC NGÀY XÉT XỬ TÔI ĐÃ CÓ LÀM ĐƠN GỬI TAND TPBL THEO ĐIỀU 50 CỦA BLTTDS NHƯNG HỌ VẪN ĐƠN PHƯƠNG TUYÊN XỬ ÉP (Theo bản án số 18/2013/DS-ST ngày 11/12/2013, tôi nhận được thư vào chiều tối ngày 17/12/2013).
Họ đã vi phạm Điều 277 của BLTTDS trong các trường hợp sau đây:
1. Việc chứng minh và thu thập chứng cứ không đúng theo quy định pháp luật: Tôi đã nộp chứng cứ cho TAND TPBL 2 lần theo Điều 84 của BLTTDS cho chị Hoàng Thị Nhung (Thư ký Tòa Án NDTPBL) vào ngày 17/10/2013 và chị Châu Minh Nguyệt (Thẩm phán) vào ngày 16/8/2013 nhưng họ nhận chứng cứ mà không ký tên giao nhận hay biên bản gì cả. Khi tôi yêu cầu thì chị Nhung nói không có ký nhận gì hết (có ghi âm). Theo Điều 84, thì họ phải ký nhận và đóng dấu của Tòa. Nhưng chị Nhung chỉ kêu tôi ký tên trên tài liệu mà chị Nhung không chịu ký tên nhận tài liệu và cũng không giao biên bản giao nhận chứng cứ nào cho tôi c.
Mọi công dân đều sống dựa vào pháp luật vì phiên tòa này có dấu hiệu bao che bất hợp pháp nên tôi sẽ không nói chuyện với thẩm phán TAND TPBL. Vì theo thẩm phán Nguyệt, chị ta muốn tách tác nhân gây ra thiệt hại ra khỏi vụ án thì tôi không còn gì để nói nữa:
+ Người vô tội bị hại, bị thiệt thòi chưa được bồi thường.
+ Người có tội thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Trong 1 vụ kiện dân sự thì phải có chủ thể, khách thể và nội dung giống như 1 cá nhân, 1 con người thì phải có đầu, mình và tay chân nhưng TAND TPBL lại ngắt mất cái đầu, không cần biết nguyên nhân, động cơ thì còn gì để nói chuyện?
1 con người mà không có cái đầu thì sao gọi là 1 con người?
Đem 1 vụ án ra xét xử mà lại không biết nguyên nhân, động cơ thì sao gọi là xét xử?
Cái đầu là nguồn căn ngọn ngành. Đã là con người thì phải có cái đầu, cội nguồn.
Do Tòa án Nhân Dân thành phố Bạc Liêu chưa làm đúng theo pháp luật nên tôi sẽ không tham dự bất cứ phiên tòa nào tại Tòa án ND TPBL nữa trừ phi họ làm đúng thủ tục và trình tự xét xử.
Theo Điều 81 của BLTTDS quy định chứng cứ là những gì có thật, thu thập được theo trình tự. Tòa Án dùng làm căn cứ để xác định rằng yêu cầu của đương sự là có căn cứ và hợp pháp hay không? Cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn việc dân sự.
2. Có vi phạm khác về thủ tục tố tụng: Dựa vào đâu để ông Chánh án TAND Thành Phố Bạc Liêu tiến hành xét xử 1 vụ kiện? Ông dựa vào chứng cứ và nguồn căn trên cơ sở pháp luật hay ông dựa vào 1 tờ giấy ủy quyền? Tôi đã gửi các đơn khiếu nại, hồi tố, từ chối tiến hành tố tụng, yêu cầu… cho Chánh án TANDTPBL đã nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Tuy làm sai quy định nhưng TAND TPBL vẫn tiến hành xét xử dù cho có phát hiện sai sót kịp thời nhưng vẩn không sửa chữa. Trước ngày 25/11/2013, tôi có gửi Đơn từ chối tiến hành tố tụng cho chị Nguyệt nhưng chị Nguyệt vẫn tiến hành xét xử phiên tòa sơ thẩm nên tôi có phản đối rằng tôi không thừa nhận phiên tòa này nên chị ta đã dời lại vào lúc 1:30 pm ngày 11/12/2013. TÔI CŨNG ĐÃ CÓ LÀM ĐƠN GỬI TAND TPBL THEO ĐIỀU 50 CỦA BLTTDS NHƯNG HỌ VẪN ĐƠN PHƯƠNG TUYÊN XỬ ÉP (Theo bản án số 18/2013/DS-ST ngày 11/12/2013, tôi nhận được thư ngày 17/12/2013).
Tôi yêu cầu Tòa Án Nhân dân Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu làm lại toàn bộ quá trình ngay từ đầu, không được đốt cháy thời gian và giai đoạn. Phải điều tra lại toàn bộ chứng từ, chứng cứ, nguồn căn và ghi âm của Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Eximbank Chi nhánh Bạc Liêu theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Điều 85 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự về thu thập chứng cứ thì đương sự có quyền khiếu nại về quyết định áp dụng biện pháp thu thập chứng cứ của Tòa án và khiếu nại của đương sự phải được gửi ngay cho Viện Kiểm Sát. Viện Kiểm Sát có quyền yêu cầu Tòa án xác minh nhưng Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Bạc Liêu trả lời thư khiếu nại của công dân là không đủ thẩm quyền để giải quyết…??? (TB: số 22/VKS-TC-KT).
Tôi không đồng ý đơn thư trả lời khiếu nại của Chánh án TANDTPBL như sau:
1. Tháu cáy. Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-TA của Chánh án TAND TPBL trả lời về Thông Báo kết quả hòa giải và Thông báo Thụ Lý vụ án ban hành cùng 1 ngày, có nội dung: “…Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được…” là hoàn toàn đúng quy định pháp luật theo ông Nguyễn Hoàng Dũng- Chánh án TAND TPBL. Nhưng sự thật là triệu tập lần đầu bên nguyên đơn vắng mặt (cả ông Triều và ông Khánh). Về Thông Báo Kết Quả thì phải là câu xác định chứ không được viết những khẳng định mơ hồ vì pháp luật là phải rõ ràng: đúng hoặc sai, trắng hay đen chứ không được nửa đen nửa trắng như trên.
2. Đề nghị ông Chánh án TANDTPBL trả lời đơn thư khiếu nại tập trung vào vấn đề chính, tập trung vào tác nhân gây ra hậu quả và những sai sót trong việc ban hành các văn bản của thẩm phán Châu Minh Nguyệt. Vì tôi khiếu nại về vụ kiện dân sự tranh chấp Hợp Đồng vay tài sản chứ không phải khiếu nại về tranh chấp Hợp Đồng Ủy Quyền. Xin ông cho biết ai là tác nhân? Dựa vào đâu để ông tiến hành xét xử 1 vụ kiện? Ông dựa vào chứng cứ và nguồn căn trên cơ sở pháp luật hay ông dựa vào 1 tờ giấy ủy quyền?
Vì vậy, theo tôi Quyết Định giải quyết khiếu nại của Chánh án TANDTPBL là không thỏa đáng. Hòa giải mà không biết đầu đuôi câu chuyện thì biết nói cái gì? Sao nói chuyện và hòa giải được ???
Tôi sẽ hòa giải trừ phi bên nguyên đơn và TANDTPBL vô tư hơn trong khi làm nhiệm vụ, có thái độ xây dựng hơn, ra Văn Bản đúng luật hơn, xét xử đúng người đúng tội dựa trên căn cứ hơn.
Những điểm tháu cáy của TANDTPBL theo ý kiến của tôi là:
+ Không cung cấp được đầy đủ chứng cứ và đơn kiện cho đương sự. Khi tôi có trình yêu cầu nhưng thẩm phán Châu Minh Nguyệt không cung cấp và kêu tôi làm đơn. Và nói điều tra là trách nhiệm của công an, tuy Luật có quy định đây là trách nhiệm của thẩm phán trước khi tiến hành xét xử. Trong khi pháp luật quy định là cá nhân, tổ chức phải có trách nhiệm cung cấp chứng cứ cho đương sự và phải làm văn bản nêu rõ lý do nếu không cung cấp được chứng cứ.
+ Ngày 25/11/2013, khi tôi hỏi và yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo theo Điều 399 của BLTTDS thì chị Nguyệt nói là chưa đủ 15 ngày nên Chánh án chưa trả lời???
Như vậy, thẩm phán Châu Minh Nguyệt đã vi phạm Điều 394 và 395 của BLTTDS, xâm phạm quyền và lợi ích của công dân về quyền khiếu nại, gây thiệt hại cho đương sự nhưng vẫn chưa được khắc phục, đương sự bị thiệt hại về quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Bộ Luật Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc
Theo giải thích dễ hiểu của ông Long Vĩnh Đồ khi nói đến cái tốt khi gia nhập WTO là:
Nếu không gia nhập WTO, khi 1 người nhỏ bé bị 1 người to con ăn hiếp, dồn vào góc rồi đánh tơi tả sẽ ít ai quan tâm. Nhưng khi gia nhập WTO, xung đột xảy ra ở chốn đông người thì sẽ có người đến can thiệp.
Khi gia nhập WTO, có thể sử dụng cơ chế tranh luận từ nhiều phía để giải quyết mọi vấn đề tranh chấp và xung đột trong thương mại theo quy tắc của WTO. Từ đó, có thể làm giảm sự tổn hại do ỷ quyền cậy thế làm sai pháp luật gây ra thiệt hại cho người dân vô tội...
Câu hỏi về việc áp dụng và thực hiện pháp luật:
Nếu có sự bao che và bất công, biết mà không xử, xử oan cho người vôi tội thì tôi muốn đem ra Tòa án nước ngoài xét xử theo Điều 415 của BLTTDS được không?
Theo Điều 2 của BLTTDS trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập như: Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (12/11)
è    có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Tôi đã nộp chứng cứ cho TAND TPBL 2 lần theo Điều 84 của BLTTDS cho chị Hoàng Thị Nhung (Thư ký Tòa Án NDTPBL) vào ngày 17/10/2013 và chị Châu Minh Nguyệt (Thẩm phán) vào ngày 16/8/2013 nhưng họ nhận chứng cứ mà không ký tên giao nhận hay biên bản gì cả. Khi tôi yêu cầu thì chị Nhung nói không có ký nhận gì hết (có ghi âm). Theo Điều 84, thì họ phải ký nhận và đóng dấu của Tòa. Nhưng chị Nhung chỉ kêu tôi ký tên trên tài liệu mà chị Nhung không chịu ký tên nhận tài liệu và cũng không giao biên bản giao nhận chứng cứ nào cho tôi cả.
Theo Điều 7 của BLTTDS có quy định cá nhân, tổ chức có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng cứ cho đương sự và Tòa án. Trong khi luật quy định chính cá nhân, tổ chức (Eximbank Bạc Liêu và ông Nguyễn Mạnh Triều) phải làm văn bản trong trường hợp không cung cấp được chứng cứ thì phải nêu rõ lý do trong văn bản. Nhưng thẩm phán Châu Minh Nguyệt khi tôi yêu cầu họ vẫn không đưa mà còn bắt tôi làm văn bản thì họ mới đưa đơn kiện và chứng cứ cho tôi xem?

 1. Có dấu hiệu vi phạm Luật xét xử về thủ tục điều tra và trình tự thời gian.
 2. Vi phạm Điều 404 của Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Bạc Liêu về việc trả lời thư khiếu nại của công dân.


Đề nghị ông Chánh án TANDTPBL trả lời đơn thư khiếu nại tập trung vào vấn đề chính, tập trung vào tác nhân gây ra hậu quả và những sai sót trong việc ban hành các văn bản của thẩm phán Châu Minh Nguyệt. Vì tôi khiếu nại về vụ kiện dân sự tranh chấp Hợp Đồng vay tài sản chứ không phải khiếu nại về tranh chấp Hợp Đồng Ủy Quyền. Xin ông cho biết ai là tác nhân? Dựa vào đâu để ông tiến hành xét xử 1 vụ kiện? Ông dựa vào chứng cứ và nguồn căn trên cơ sở pháp luật hay ông dựa vào 1 tờ giấy ủy quyền?

Do cách thu thập, điều tra chứng cứ, ban hành văn bản của thẩm phán TAND TPBL không khách quan. Do họ không làm đúng pháp luật nên tôi sẽ không nói chuyện với họ nữa.
Tôi đã nộp chứng cứ cho TAND TPBL 2 lần theo Điều 84 của BLTTDS cho chị Hoàng Thị Nhung (Thư ký Tòa Án NDTPBL) vào ngày 17/10/2013 và chị Châu Minh Nguyệt (Thẩm phán) vào ngày 16/8/2013 nhưng họ nhận chứng cứ mà không ký tên giao nhận hay biên bản gì cả. Khi tôi yêu cầu thì chị Nhung nói không có ký nhận gì hết (có ghi âm). Theo Điều 84, thì họ phải ký nhận và đóng dấu của Tòa. Nhưng chị Nhung chỉ kêu tôi ký tên trên tài liệu mà chị Nhung không chịu ký tên nhận tài liệu và cũng không giao biên bản giao nhận chứng cứ nào cho tôi cà.
Mọi công dân đều sống dựa vào pháp luật vì phiên tòa này có dấu hiệu bao che bất hợp pháp nên tôi sẽ không nói chuyện với thẩm phán TAND TPBL. Vì theo thẩm phán Nguyệt, chị ta muốn tách tác nhân gây ra thiệt hại ra khỏi vụ án thì tôi không còn gì để nói nữa:
 1. Người vô tội bị hại, bị thiệt thòi chưa được bồi thường.
 2. Người có tội thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Từ năm 2010-2011, tôi là nhân viên Eximbank Bạc Liêu, Quyền Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng (kế toán, thẻ…). Do giám đốc Nguyễn Mạnh Triều đang đương chức vào thời điểm có liên quan gian lận phân công để đổ tội cho tôi, ép tôi duyệt chứng từ sai quy định và chịu trách nhiệm những việc không phải do mình làm. Do tôi không đồng ý nên ông ta trả thù bằng cách rút toàn bộ tiền lương của tôi làm cho tôi không có tiền sinh sống và trả nợ vay. Theo Hợp Đồng Tín Dụng vay theo lương, trả dần trong 10 năm, quy định vào ngày 15 hằng tháng trích lương nhân viên, số tiền gốc được trích là 1.250.000 đồng nhưng Eximbank Bạc Liêu đã móc hết toàn bộ tiền lương của tôi (từ 1/11/2011-1/2/2012), bức tử tôi. Ép tôi nghỉ việc không lý do vì tôi làm việc theo tinh thần trách nhiệm và có nhiệt huyết nên tôi không cam tâm. Tôi không phục những hành vi sai trái lương tâm, không có đạo đức nghề nghiệp và xem thường pháp luật của họ.
Do bị bức hại và bị đối xử bất công hết lần này đến lần khác. Tôi yêu cầu điều tra lại toàn bộ hồ sơ nghi ngờ thiếu, sửa, sai sót…xâu chuỗi sự kiện theo chứng cứ, nguồn căn và logic để trả lại sự công bằng cho người dân theo Luật Nhân Quyền: quyền được sống và làm việc. Vì cán cân công lý không thể bị nghiêng. Người dân cần có sự công tâm và xét xử công bằng theo pháp luật.
Ở đây tôi là người bị hại, không phải là tác nhân gây ra hậu quả này.
Tôi yêu cầu quý tòa hãy tính vào danh mục bồi thường cho tôi về danh dự và những tổn hại chi phí tính theo mức lương các năm. Vậy ông Triều hãy bồi thường cho tôi và tôi sẽ trả nợ vay.
Ghi âm Tòa án Bạc Liêu 4.11.2013
Không có gì quý hơn mạng sống của 1 con người.
Pháp luật là phải có bằng chứng và nguồn căn.
Tất cả là do ông Nguyễn Mạnh Triều giám đốc Eximbank Bạc Liêu gian lận phân công chứng từ, sổ sách...ép tôi nhận tội thay.
Do tôi không đồng ý nên ông ta tự ý trả thù rút hết tiền lương của tôi trong 1 thời gian dài mặc dù tôi có khiếu nại lên cấp trên theo trình tự. Nhưng chẳng những họ không giải quyết còn ép tôi nghỉ việc mà không bồi thường và trả tiền thâm niên, chế độ cho tôi.
Vì sự sống còn, Quyền con người và danh dự và do họ xem thường pháp luật dù cho tôi gửi báo cáo phản đối nhiều lần họ vẫn không giải quyết nên tôi gửi thông tin này đến mọi người nhờ giúp đỡ vì đây là những chứng từ có vấn đề như: sai, thiếu...nghi ngờ giả, xóa sửa để nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống rửa tiền cho mọi công dân, đảm bảo tính trung thực minh bạch thông tin và quyền được sống của dân.
YÊU CẦU HỦY BỎ TƯ CÁCH CHỦ TỌA PHIÊN TÒA XÉT XỬ SƠ THẨM VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN NGÀY 11.12.2013 VÀ TƯỚC BỎ QUYỀN CỦA THẨM PHÁN CHÂU MINH NGUYỆT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, YÊU CẦU CHUYỂN HỒ SƠ QUA VỤ ÁN HÌNH SỰ.
Mọi công dân đều sống dựa vào pháp luật vì phiên tòa này có dấu hiệu bao che bất hợp pháp nên tôi sẽ không nói chuyện với thẩm phán TAND TPBL. Vì theo thẩm phán Nguyệt, chị ta muốn tách tác nhân gây ra thiệt hại ra khỏi vụ án thì tôi không còn gì để nói nữa:
+ Người vô tội bị hại, bị thiệt thòi chưa được bồi thường.
+ Người có tội thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Dựa vào đâu để ông Chánh án TAND Thành Phố Bạc Liêu tiến hành xét xử 1 vụ kiện? Ông dựa vào chứng cứ và nguồn căn trên cơ sở pháp luật hay ông dựa vào 1 tờ giấy ủy quyền?
Theo Điều 81 của BLTTDS quy định chứng cứ là những gì có thật, thu thập được theo trình tự. Tòa Án dùng làm căn cứ để xác định rằng yêu cầu của đương sự là có căn cứ và hợp pháp hay không? Cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn việc dân sự.
Viện trưởng VKSND Bạc Liêu trả lời thư công dân là không thuộc thẩm quyền giải quyết về việc Tòa Án Bạc Liêu làm sai quy định là đúng quy định pháp luật như họ đã nói hay không?

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO NGUYỄN HÒA BÌNH:
Nếu phát hiện sai phạm nghiêm trọng, chúng tôi khởi tố và xử lý nghiêm

Tôi xin chân thành cảm ơn quý cô chú, anh chị đã quan tâm, chia sẽ và góp ý cho tôi vượt qua thời gian khó khăn vừa qua. Những sự hy sinh thầm lặng và cao quý của quý vị khiến con dân chúng tôi rất cảm kích. Những sự giúp đỡ quý báu và chân thành của quý vị càng tôn lên nét đẹp nhân văn của nhân loại, không vì chạy theo sự cám dỗ của đồng tiền, vật chất mà làm trái pháp luật hay nói sai sự thật. Dù cho có sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc trong xã hội ngày nay, dù cho có 1 số người sống thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau mất mát của người khác. Chúng ta là con người, chúng ta có bộ não, có suy nghĩ và tình thương nhân loại…
Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng VKSND Bạc Liêu đã không ngại tốn kém và thời gian chẳng những trả lời không đủ thẩm quyền mà còn trả lại toàn bộ tài liệu đính kèm theo…
Tăng cường pháp chế để bảo vệ pháp luật.
Theo pháp luật, các cơ quan làm công tác bảo vệ pháp luật phải phát hiện và xử lý kịp thời các văn bản sai quy định để tăng cường pháp chế.
Để bảo vệ pháp luật cần tiến hành đồng độ các công tác:
 1. Tăng cường công tác giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước (Quốc Hội, HĐND). Tôi có gửi thư cho Hội Đồng Nhân Dân và Báo Đại Biểu Nhân Dân Tỉnh Bạc Liêu ngày 12/11/2013 (trong tỉnh thì trong ngày nhận được thư) nhưng đến ngày 21/11/2013 Bưu Điện Bạc Liêu mới chuyển hoàn thư nói không nhận nhưng đã xé thư ra coi rồi. Ngày 20/11/2013 tôi nhận được điện thoại số: 0919198968 phàn nàn nói bưu điện Bạc Liêu giao lộn thư gửi Tòa Án Tối Cao nhưng giao cho Cổng thông tin Bạc Liêu. Có người hỏi sao trong Nam vô pháp luật thế?
 2. Tăng cường công tác thanh tra và thanh tra của các cơ quan hành chính nhà nước (Chính phủ, UBND)
 3. Phải xử lí kịp thời các vi phạm pháp luật.
Nếu muốn bắt tội thì ngại gì không cớ nhưng nếu có những công kích vô cớ như: giấu biên bản họp, rút tiền vô lý, công kích cá nhân hay đời sống riêng tư...của người dân thì sẽ không gây được cảm tình với các trọng tài thế giới và người dân quốc tế. Nếu có như vậy thì ai đó hãy bỏ ý định đó đi?
Vì những lý do sau:
1. Những lỗi về logic: Tại sao người ta phải làm như vậy?
Nguyên nhân, lý do gì?
Vì pháp luật là phải có nguồn căn và chứng cứ.
2. Hành động bảo vệ, tự vệ chính đáng được pháp luật bảo vệ.
3. Việc che đậy, che giấu sự kiện, ngụy tạo chứng cứ và nhân chứng giả là không có giá trị pháp luật.
4. Những việc phải làm bị che đậy là gì?
Những việc không được nói đến là gì?
Những tin tức xấu không được nói đến là gì?
Những khuyết điểm trong các số liệu thiếu sót những gì, trung thực từng chi tiết ra sao?
TABL hãy làm rõ điều này được không?
Luật là phải đặt sự an toàn và phải bảo vệ quyền lợi của người dân lên trên.
Tòa Án Bạc Liêu có làm đúng theo Luật xét xử hay không?
Xin quý cô chú, anh chị cho ý kiến về những việc làm và những quyết định của  Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Bạc Liêu- Tỉnh Bạc Liêu về việc này?
 1. Tại sao thẩm phán kiêm phó chánh án Tòa án Bạc Liêu Châu Minh Nguyệt ra thông báo về kết quả phiên hòa giải đợt 1 là: không hòa giải được hoặc không tiến hành hòa giải được (theo thông báo số 92/2013/TB-TA) nhưng lại không ghi rõ là do bên nguyên đơn đã không tham gia? Là 1 thẩm phán Tòa Án Nhân dân, đại diện cho người dân, chị làm như vậy có công tâm không? Có che giấu sự thật hay không? Hòa giải nhưng bên thưa không có mặt, chỉ có bên bị thưa thôi. Tôi nghi ngờ có tính chất tiêu cực? Vì đây là vấn đề hòa giải thì cả 2 bên đều phải có mặt nhưng bên nguyên đơn đã vắng mặt, sao chị không ghi rõ mà lại đơn phương kết luận hòa giải không thành? Chị nói không hòa giải được hoặc không tiến hành hòa giải được…mà lại không ghi rõ do đương sự vắng mặt. Như vậy có phải là đánh đồng, không đúng sự thật hay không? Theo người dân, cán cân công lý không thể bị nghiêng được (Theo giấy triệu tập đương sự ngày 16/8/2013 phổ biến nội dung hòa giải lần đầu và là căn cứ của Thông báo về phiên hòa giải số 92/2013/TB-TA ).
 2. Cũng trong nội dung thông báo trên, Tòa Án Bạc Liêu có viết: Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý… Xin làm rõ nếu Tòa án Bạc Liêu nói là sau khi nghiên cứu các tài liệu và tại sao hòa giải lần 1 thẩm phán Châu Minh Nguyệt nói là trong Hợp Đồng Tín Dụng không có ghi quy định trích số tiền bao nhiêu. Xin chị làm cho rõ điều này: Tại sao trong hợp đồng tín dụng số 00066 của Eximbank Bạc Liêu tại Điều 4 có ghi rõ bên vay là bị đơn phải hoàn vốn làm 120 lần, mỗi tháng theo điều khoản quy định rõ chỉ được trích tài khoản nhân viên số tiền gốc là 1.250.000 đồng, định kỳ trích vào ngày 15 hằng tháng theo lương nhân viên. Tại sao Eximbank Bạc Liêu và ông Nguyễn Mạnh Triều đang đương chức tại thời điểm đó lại móc hết tiền trong tài khoản của tôi trong thời gian tôi đang làm việc? Tôi yêu cầu làm rõ chuyện này? Nguyên tắc xác định nguồn căn và sự thật của vụ án là như vậy hay sao?
 3. Yêu cầu Tòa Án Bạc Liêu hãy trích lục lại các hóa đơn mà Eximbank Bạc Liêu đã tự tiện xem thường pháp luật, móc hết tiền trong tài khoản của tôi khoảng thời gian từ ngày 1/11/2011- 1/2/2012.
 4. Theo nhiệm vụ của Luật Hình Sự: Ai là người đã vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân?
 5. Bây giờ quyền lợi của tôi bị xâm hại thì Tòa xử như thế nào?
Kính đơn,
Hồ Thị Thái Hiền.
Cá nhân nào vi phạm thì cá nhân đó tự chịu trách nhiệm (Bộ trưởng Y tế).
Vì công ty nào cũng có điều lệ quy định của công ty đó. Ai gây ra tổn thất thì cá nhân đó phải tự kiểm điểm và bồi thường.
Nếu Tòa Án Bạc Liêu chấp nhận người mới làm nguyên đơn với lý do ông Nguyễn Mạnh Triều đã nghỉ rồi, vậy suy ra tôi đã nghỉ làm Eximbank rồi tôi không còn nợ nần gì Exim hết, tôi cũng không còn dính gì tới Eximbank nữa…
Thiếu nợ trả tiền vậy sao ông Triều lấy tiền của tôi không trả? Hại tôi mất việc không bồi thường?
Bồi thường công việc, tiền bạc, sự sống, tinh thần cho tôi còn nhiều hơn cái nợ đó nữa.
Nếu tôi đồng ý trả nợ vay, nếu tôi phải làm điều đó, thế thì Eximbank và ông Nguyễn Mạnh Triều có chịu tội trước pháp luật về hành vi móc tiền trong tài khoản người khác bừa bãi và trái phép hay không?
Họ có quyền ngồi trên pháp luật à? Dân không có tiền thì bị đè cho dẹp luôn à?
Ghi âm dời phiên tòa xét xử sơ thẩm vào lúc 13:30' ngày 11/12/2012
Theo Điều 46 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng khi có căn cứ cho rằng họ đã có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.
Lý do của việc từ chối tiến hành tố tụng là Tòa Án Nhân dân Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu có dấu hiệu vi phạm Luật xét xử:
 1. Là về việc hòa giải.
 2. Là quyết định đưa vụ án ra xét xử không đúng theo trình tự thời gian.
 3. Tòa Án Bạc Liêu không minh định được và không nhận hồ sơ tôi cung cấp mà chỉ nghe 1 phía.  
 4. Ông Nguyễn Mạnh Triều là đương đơn, ông Triều phải hầu tòa.
      5.  Là Viện Trưởng VKSND Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Khi Thẩm phán Châu Minh Nguyệt của Tòa Án Nhân Dân Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong hành vi quyết định của người tiến hành tố tụng dân sự theo Điều 391 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự.
Khi người dân gửi đơn khiếu nại đến Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Bạc Liêu thì bị trả lại toàn bộ tài liệu và phê vô là: “không thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu” (TB: số 22/VKS-TC-KT).
Theo Điều 404 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự về việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự quy định Viện KSND kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự. VKS có quyền yêu cầu, kiến nghị đối với Tòa án cùng cấp và cấp dưới và phải có trách nhiệm bảo đảm việc giải quyết khiếu nại tố cáo đúng pháp luật và có căn cứ.
Về việc thẩm phán Châu Minh Nguyệt của TAND thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chấp nhận người không có liên quan ông Trương Quốc Khánh làm nguyên đơn trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng giữa tôi và ông Nguyễn Mạnh Triều thì tôi xin bày tỏ như sau:
 1. Vụ kiện dân sự thì phải tuân thủ pháp luật dân sự. TABL nên xem lại về nội dung người có hành vi gây thiệt hại cho người khác thì phải chịu trách nhiệm dân sự. Khi người quản lý sử dụng lao động sai luật pháp, khi ép cấp dưới làm việc và chịu trách nhiệm quá khả năng của mình thì phải chịu trách nhiệm dân sự.
 2. Eximbank nào tự ý rút tiền của tôi nếu ông Triều không thực hiện hành vi đó? Sao thẩm phán lại biện hộ và tư vấn cho tôi nên kiện Eximbank chứ không được kiện ông Triều?
 3. Về quan hệ pháp luật dân sự thì phải có 3 thành phần: chủ thể, khách thể và nội dung.
 4. Về chủ thể thì tôi là cá nhân, tôi có quyền sở hữu của tôi. Còn về chủ thể pháp nhân là Eximbank thì phải thực hiện quyền và nghĩa vụ gì? Tài sản được hình thành từ nguồn thu nhập hợp pháp, phù hợp với quy định pháp luật là tài sản thuộc sở hữu cá nhân đó. Eximbank phải tuân theo pháp luật, phù hợp với điều lệ của công ty, bảo đảm sự ổn định, phát triển của sở hữu cổ đông.
 5. Trong mục Tài sản và Quyền sở hữu của Luật dân sự có nêu: người điều hành phải chịu trách nhiệm về tài sản và phân chia chế độ tiền lương và phúc lợi xã hội theo nguyên tắc và điều lệ của tổ chức kinh tế đó. Ai vi phạm người đó phải bồi thường. Luật nào cho phép ông Triều móc tiền của người khác? Được quy định trong điều lệ nào của Eximbank?
 6. Tiền lương, hoàn thuế TNCN, Bảo Hiểm, chế độ thâm niên…là những thu nhập hợp pháp của công dân, phù hợp với quy định của pháp luật, là tài sản cá nhân. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt phải tuân theo các quy định pháp luật có liên quan đến chế độ tiền lương và phúc lợi nhân viên, người quản lý điều hành phải chịu trách nhiệm.
 7. Theo pháp luật dân sự, chủ thể có quyền định đoạt, có quyền khởi kiện…cán bộ cơ quan nhà nước làm công tác tuyên truyền và bảo vệ pháp luật thì phải phát hiện kịp thời và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật. Người có hành vi gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường cho người khác nhằm giáo dục mọi người tuân theo pháp luật, tăng cường pháp chế để bảo vệ pháp luật, nhất là Tòa án lương tâm, công lý.
 8. Về nội dung: bao gồm quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia. Theo quy định pháp luật về quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu của người này đối với người khác tạo nên chế định pháp luật thì Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu phải trả lại tài sản, chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo nguyên tắc ai vi phạm trước thì người đó phải bồi thường.
1 con người mà không có cái đầu thì sao gọi là 1 con người?
Đem 1 vụ án ra xét xử mà lại không biết nguyên nhân, động cơ thì sao gọi là xét xử?
Cái đầu là nguồn căn ngọn ngành. Đã là con người thì phải có cái đầu, cội nguồn.
Theo quy định pháp luật, trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án, nếu hòa giải không thành thì thẩm phán ra quyết định xét xử. Tòa án phải mở phiên tòa trong vòng 1 tháng kể từ ngày ra quyết định này. Như vậy, thời gian tổng cộng là khoảng 5 tháng nhưng Tòa án Bạc Liêu chỉ có khoảng nửa tháng (từ 16/10/2013- 4/11/2013) là ra quyết định xét xử, biên bản hòa giải, thụ lý vụ án…Vậy là sao? Làm gì mà gấp vậy?
Theo:
 1. Quyết Định thụ lý vụ án ngày 16/10/2013: QĐ 92/TB-TLVA.
 2. Thông báo về phiên hòa giải ngày 16/10/2013: 92/2013/TB-TA.
 3. QĐXX số 23/2013/QĐ-XX ngày 4/11/2013.
3 giai đoạn đầu trong Tố tụng dân sự là: khởi kiện, điều tra và hòa giải. Trong đó quy định thẩm phán phải tiến hành điều tra: giấy tờ, tài liệu, trưng cầu giám định…
Tại sao Thẩm Phán Châu Minh Nguyệt của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu lại nói điều tra là trách nhiệm của công an?
Nếu bạn là người hòa giải, nếu bạn không biết nguồn căn gì thì sao bạn nói chuyện? Sao bạn hòa giải được?
Hòa giải là thủ tục bắt buộc trước khi xét xử đối với vụ kiện dân sự. Thẩm phán tiến hành hòa giải bằng cách triệu tập những người có liên quan đến Tòa án để tham gia hòa giải. Thẩm phán phải phổ biến các quy định pháp luật bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của từng đương sự. Nhưng Tòa Án Bạc Liêu đã triệu tập người có liên quan đến Tòa hay chưa? Có giải quyết thỏa đáng yêu cầu của đương sự chưa? Đương sự có tự nguyện không?
Tòa án Bạc Liêu nói là Tòa chấp nhận người mới làm nguyên đơn nhưng tôi đang tranh chấp với ai, vụ gì?
Tòa chấp nhận là chấp nhận như thế nào? Có phải hòa giải không thành là lý do được sắp xếp hay không?
Tại sao gọi là hòa giải không thành khi nguyên cáo bất tụng, bị cáo vô can…?
Trong khi người ký tên khởi kiện không tham gia hòa giải thì sao gọi là hòa giải không thành?
Như vậy, công dân có quyền hồi tố có nghĩa là tố ngược lại những vi phạm theo quy định mà ông Nguyễn Mạnh Triều đã vi phạm nên không dám tham gia hòa giải.
Do Tòa Án Bạc Liêu đã chưa làm đúng theo Luật xét xử và Nhân Quyền. Do họ đã không tuân theo các quy ước, điều khoản, thể chế xét xử dựa trên chứng cứ logic, nguồn căn và sự thật của vụ án. Tôi yêu cầu các nhà điều tra giám sát hãy vào cuộc điều tra giám sát lại vụ này.
 1. TABL hòa giải nhưng không giải quyết ý kiến của 2 bên. Tôi cảm thấy người dân không có tiếng nói do Tòa xử ép đơn phương ra các quyết định thụ lý (nhưng hòa giải lần 1 không có nguyên đơn), ra thông báo kết quả phiên hòa giải không thành nhưng mơ hồ, không ghi rõ do bên nguyên đơn vắng mặt), ra quyết định xét xử nhưng không giải quyết theo nhu cầu của đương sự, trái với đạo đức và lương tâm nghề nghiệp trong quá trình quản lý…Tòa ra quyết định xét xử ủy quyền cho người không có liên quan tham dự phiên tòa mặc dù tôi có phản đối đây là vụ kiện không phải là cuộc họp giải quyết nội bộ của cơ quan nhưng họ vẫn ép, không xử đúng người đúng tội. Tôi muốn phản tố nhưng họ đùn đẩy không giải quyết thỏa đáng và phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến quyền lợi của đương sự.

Ví dụ: Người đến trước giết người bỏ lại hung khí, người đến sau không có liên quan, không biết gì cầm hung khí lên xem và Tòa án Bạc Liêu quy tội người không liên quan, người đến sau là kẻ giết người như trường hợp của tôi được không? Tôi có ghi âm TABL không hướng dẫn và không cho dân làm yêu cầu phản tố theo Điều 184 của BLTTDS.

 1. Người dân làm không lại xin quyền trợ giúp: Có phải ở TABL 1 người có thể kiêm nhiều chức năng cùng 1 lúc như: người hòa giải, thẩm phán, người ra quyết định, phó chánh án, chủ tọa phiên tòa kiêm luật sư biện hộ cho 1 phía hay không?
 2. Quyết định xét xử số 23/2013/QĐ-XX ghi tên người không có liên quan làm nguyên đơn dù cho người trong cuộc có kêu gào phản đối vẫn đơn phương ra các quyết định và biện hộ cho 1 phía.
Vào lúc 7:30’ ngày 4/11/2013 tôi đến Tòa Án Bạc Liêu. Mãi đến 8:00 thì ông giám đốc mới của Eximbank Bạc Liêu là Trương Quốc Khánh mới có mặt.
Theo chứng cứ logic và nguồn căn, tôi có viết thêm bản ghi ý kiến nữa cho chị thẩm phán Châu Minh Nguyệt. Trong đó, có số thuế thu nhập cá nhân còn được nhân của tôi là 137.930.314 đồng+  tiền lương (trong tài khoản khoảng 30.000.000 đồng)+ bảo hiểm (10 năm). Trong khi nợ vay tôi đã trả đến 15/10/2012, nợ gốc còn lại là: 125.000.000 đồng. Nhưng Eximbank chẳng những rút tiền của tôi sai quy định, còn tính quy cho tôi số tiền vay là 159.180.145 đồng mà không đưa ra tài liệu chứng cứ chứng minh số tiền trên 1 cách hợp pháp do đây là hợp đồng vay theo lương nhưng họ đã cắt đi nguồn thu nhập của tôi vô lý.
Thiếu nợ trả tiền vậy sao ông Triều lấy tiền của tôi không trả? Hại tôi mất việc không bồi thường?
Theo Thông Báo Về Việc thụ lý vụ án của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Bạc Liêu số: 92/TB-TLVA do thẩm phán Châu Minh Nguyệt ký ngày 16/10/2013 thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, tôi phải nộp cho Tòa án: Văn bản ghi ý kiến của mình đối với người yêu cầu khởi kiện và các tài liệu chứng cứ liên quan.
Nếu tòa án nói đến các tài liệu chứng cứ liên quan thì xin quý tòa hãy đưa giám đốc Eximbank Bạc Liêu hồi xưa tên là: Nguyễn Mạnh Triều đến Tòa để làm rõ vụ việc theo chứng cứ liên quan vì người mới thì không có liên can đến vụ án này vì pháp luật là phải có chứng cứ và nguồn căn. Ông Triều làm sai nhưng trốn tránh. Ông Trương Quốc Khánh là giám đốc mới không biết sự việc trước kia nên tôi không chấp nhận vụ án này. Tôi yêu cầu đưa nguyên đơn là ông Triều ra. Vì người dân có quyền khiếu nại, bãi nại (Nhân QuyỀn, dân chủ).
Do án tại hồ sơ nên tôi đã trình bày miêu tả toàn bộ sự việc 1 cách chính xác, khách quan, rõ ràng và có chứng cứ như: ghi âm, văn bản, nhật ký làm việc theo trình tự thời gian. Xin Tòa hãy xâu chuỗi các sự kiện lại 1 cách logic.
Theo thẩm phán Châu Minh Nguyệt, Tòa sẽ hòa giải 3 lần mới đưa ra xét xử nhưng hòa giải lần đầu nguyên đơn đã ký tên kiện tôi là ông Nguyễn Mạnh Triều đã không xuất hiện.
* Lưu ý:
Ở đây, ai là người: Biết luật mà vẫn phạm luật?
Vì khi người dân vay vốn ở ngân hàng, thời hạn 10 năm. Chưa đến thời hạn, tôi không giựt, không trốn chạy nhưng Tòa án Bạc Liêu lại thụ lý vụ án, đem quyết định này ra xử là nguyên nhân gì?
Đây là hợp đồng vay theo lương, ai cắt lương tôi?
Theo ý kiến người dân và theo pháp luật thì Tòa nên giải quyết sự việc đúng hoặc sai theo chứng cứ logic chứ đừng nên có hiện tượng xử ép theo 1 phía vì Tòa không phải có trách nhiệm đòi nợ thuê. Thí dụ: người ta rút tài khoản, rút lương mấy người, mấy người nghĩ sao? Trong những việc đó tôi làm sai nguồn căn là do đâu?
Thí dụ người ta sửa chứng từ, ngụy tạo hồ sơ và chứng cứ giả…thí dụ quý vị là kế toán trưởng thì quý vị nghĩ sao?
Tôi đã làm việc có nhiệt huyết và theo những tinh thần trách nhiệm thì họ phải bồi thường danh dự tổn hại cho tôi.
Tôi không có tự ý nghỉ việc nhưng họ cắt chức, rút hết tiền của tôi thì thu nhập, nguồn thu của tôi đâu mà tôi đóng doanh thu cho ngân hàng? Người dân lương thiện sống nhờ đồng lương nhưng mấy người rút hết của người ta, ép con dân mất việc. Mấy người có nghĩ thời gian qua con người ta sống sao không? Vì luật pháp là phải bảo vệ quyền làm việc của công dân bị người khác tước đoạt 1 cách vô lý.
            Trong lần hòa giải đầu tiên ngày 16/8/2013, tôi đã cung cấp cho chị Châu Minh Nguyệt (thẩm phán kiêm phó chánh án TANDTPBL- Tỉnh Bạc Liêu) các tài liệu, chứng cứ sau:
 1. Bản tóm tắt logic và xâu chuỗi các sự kiện, nguồn căn vì pháp luật là phải có chứng cứ và nguồn căn.
 2. Tôi không đồng ý với kết quả số: 92/2013/TB-TA về việcThông Báo về phiên hòa giải là không hòa giải được là sai vì đương sự có liên quan khởi kiện tôi đã không xuất hiện. Và tôi cũng đã trình bày với Thẩm phán Nguyệt rằng:
Trước khi xét xử, bị đơn có quyền yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện này do: không xuất hiện bên liên quan và những chứng cứ đưa ra không đủ để cấu thành tội phạm.
Theo quy định của pháp luật, ai là người đã chấp hành? Ai là người xem thường pháp luật đã quá rõ ràng. Xin quý tòa xem xét lại cho công bằng, dân chủ và Nhân quyền.
Dựa trên nguyên tắc, quyền bình đẳng, quyền được sống và làm việc và sự an toàn của người dân là đạo luật tối cao. Người dân yêu cầu Tòa án Nhân Dân Thành Phố Bạc Liêu- Tỉnh Bạc Liêu hãy xem xét lại tất cả nguồn căn và chứng cứ, nên tôn trọng quyền dân sự, lắng nghe ý kiến của người dân, tôn trọng lẫn nhau theo pháp luật.
Tôi hy vọng quí vị sẽ thấy rằng qua bài viết phản ánh thực trạng của xã hội Việt Nam về nạn ỷ quyền cậy thế, ức hiếp phụ nữ nơi làm việc của tôi có thể giảm tệ nạn xã hội và được công đoàn bảo vệ nhân viên hơn, bảo vệ người nhà quí vị nơi công sở hơn.
Theo giải thích dễ hiểu của ông Long Vĩnh Đồ khi nói đến cái tốt khi gia nhập WTO là: Nếu không gia nhập WTO, khi 1 người nhỏ bé bị 1 người to con ăn hiếp, dồn vào góc rồii đánh tơi tả sẽ ít ai quan tâm. Nhưng khi gia nhập WTO, xung đột xảy ra ở chốn đông người thì sẽ có người đến can thiệp.
Nếu thủ tướng làm đúng như những gì đã nói như: “…chính phủ cũng đã có những kiến nghị rất tiến bộ về quyền con người,…” thì thủ tướng hãy thực hiện đi?
Hãy xử đúng người đúng tội theo Bộ Luật Hình Sự để bảo đảm quyền và lợi ích mọi công dân khi có căn cứ pháp lý cần thiết.
Khi có căn cứ nhưng bị can (chưa bị khởi tố) gây khó khăn cho việc điều tra (bao che, che giấu…do ô dù, ỷ quyền lộng hành làm bậy), có biểu hiện tiếp tục phạm tội thì phải hạn chế họ phạm tội là rất cần thiết.
Thủ tướng hãy bảo đảm và bảo vệ công dân sao cho Pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, bảo đảm đúng pháp luật, nghiêm minh kịp thời.
Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật là: mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, nguyên tắc xác định sự thật của vụ án, nguyên tắc chỉ tuân theo pháp luật, bình đẳng, công bằng…
Còn về việc công dân phòng vệ chính đáng thì được miễn trách nhiệm hình sự. Hậu quả như thế nào nếu tôi không kịp ra tay phòng bị tự vệ?
Ngoài ra theo Luật Hình sự, chế định phòng vệ chính đáng được xây dựng nhằm khuyến khích mọi công dân đấu tranh chống những hành vi xâm hại lợi ích chung và xã hội.
Hành động phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm, vì nó phù hợp với lợi ích chính đáng của xã hội, nhà nước cho phép mọi công dân được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, của người khác hay của xã hội.
 
Trong 1 công ty (Ngân hàng TMCP Viet Nam Eximbank chi nhánh Bạc Liêu), chi nhánh này từ khi thành lập tháng 7/2010 cho đến nay chưa thể tăng năng suất, doanh thu được là do ông Nguyễn Mạnh Triều giám đốc chi nhánh đã có những hành vi sai pháp luật và không có đạo đức nghề nghiệp như: 
1. Trong mối quan hệ trong công ty, người lãnh đạo có nhiệm vụ xác định phân công và trách nhiệm cho thuộc cấp. Nhưng ông Nguyễn Mạnh Triều đã có những hành vi: nói dối, nói 1 đằng làm 1 nẻo, nói sai sự thật như: giấu các biên bản họp, cắt mạng kế toán, cố tình không xác định rõ nhiệm vụ và phân công rõ ràng cho thuộc cấp và nhân viên. 
2. Ông Triều đã phân công tôi là trưởng phòng dịch vụ khách hàng (bao gồm kế toán, thẻ, kiều hối...) đi tiếp thị, chị Trang Ngọc Yến là phó phòng duyệt chứng từ kế toán, mở hồ sơ khách hàng. Nhưng kết quả chị Yến duyệt mở chứng từ kế toán cho khách hàng thiếu chứng từ và hồ sơ sai sót nhưng 5 lần 7 lượt ông Triều đều ép tôi chịu trách nhiệm và duyệt chứng từ sai quy định (hậu quả do Trang Ngọc Yến gây ra).  
Mặc dù, tôi đã tiếp thị đạt chỉ tiêu nhưng chẳng những ông Triều không tăng lương cho tôi còn ép tôi đi công tác lên Cần Thơ học và thi thẻ nhưng không hỗ trợ xe, phương tiện đi lại và tiền phụ cấp cho tôi. Điều tôi đi học và công tác lên hội sở nhưng tôi phải bỏ tiền túi ra trả tiền ăn ở khách sạn, ông ta còn đòi đuổi việc, cách chức tôi không có căn cứ, cơ sở...Ông ta đã tự ý rút tiền trong tài khoản của tôi, ép tôi nhận tội thay họ, ý đồ ghép tôi vô tội "cố ý làm trái" nên nghỉ việc và không bồi thường gì cho tôi cả, làm cho tôi mất đi tương lai, sự nghiệp, danh dự...
3. Những hành vi tán tận lương tâm của họ ép tôi và làm hại tôi dù cho tôi có phản kháng theo trình tự pháp luật như: gửi đơn cho các đồng nghiệp, cấp trên, công đoàn hội sở...(có ghi âm).
4. Vì họ làm hại và gây oan ức cho tôi nên tôi gửi đơn đi khắp nơi với mục đích: Khẩn xin mọi người cứu giúp vì họ có gốc ông lớn nên làm bậy.
5. Do cấp trên không có xem xét và xử lý vụ việc thỏa đáng theo đúng quy định pháp luật và không công bằng, có giấu hiệu bao che, che giấu, bưng bít... 
Theo tiêu chí của Hiệp Hội phát thanh truyền hình Châu Á- Thái Bình Dương (ABU GA 2013) là: hợp tác tôn trọng, minh bạch và nhân văn.
Tôi là người phụ nữ vô tội bị hại, bị tổn thương về nhân quyền: quyền công dân và quyền sở hữu. Tôi yêu cầu các nhà báo trong và ngoài nước hãy điều tra lại toàn bộ chứng từ chuyển tiền, cho vay nghi ngờ giả, xóa sửa  tại Vietnam Eximbank chi nhánh Bạc Liêu bất hợp pháp cho có logic.

Pháp Luật có quy định, khi ra quyết định hay nói 1 cái gì đó để buộc tội ai thì phải xem lại lời nói của mình hay quyết định đó có phù hợp với đạo đức và lương tâm nghề nghiệp hay không?

Nếu cấp trên không bíêt gì hết, cấp dưới nói sao nghe vậy, báo cáo láo làm sai theo là tai hại vô cùng. Bị dân chúng chửi là hồ đồ, làm ác có ăn ngon ngủ yên, có thanh thản hay không? Tôi nghĩ thông điệp đầu năm của ông TT nói đúng và vì dân nên được khen và ủng hộ, ông ta cũng được vui vì  đâu có tình thương thì ở đó sẽ là thiên đàng.

Xin chân thành cảm ơn quý vị!

                       
                                                                                                Kính đơn                                                                                      


       Hồ Thị Thái HiềnLETTER TO THE US PRESIDENT ABOUT HIS STATE FOCUS ON THE TOPIC:"... talk about the year ahead, 2014".

                                                                                                            30th January, 2014

Hien Ho Thi Thai,
24 Tran Quang Dieu Street,
Bac Lieu Town, Viet Nam

Dear Ladies & Gentlements,

The same as Dennis's opinion like:..."Overall, Obama spent a lot of time defending America’s foreign policy. And things are getting better. I would have liked to have heard more about women’s issues,..."


President’s State of the Union Speech Strikes Most of the Chords Dems Were Waiting For was written by Dennis S for PoliticusUSA.
© PoliticusUSA, Wed, Jan 29th, 2014 

The US President's state is very hot now. We welcome this opportunity to assure you of our complete confidence in Mr. President of the US. 

He has been performing the country executive duty over 2 terms and is everywhere held in highest esteem, both his political ability and for his integrity, especially about the Human Right all over the world. 

We have never hestitated to allow him credit reliance and our confidence has never been misplaced (fight for the Right of women, the Rights for living, for work...). And the U.S will not be standstill, he will develop more and more...as much as possible.

                                                                                                     Yours faithfully,
                                                                                                    Ho Thi Thai Hien

 How much I like Obama strong decision! Go ahead, we are waiting for him! Nice 2014, how great his speech!!! I would like to listen this good leader speech forever. 
From: President Barack Obama <president@messages.whitehouse.gov>;
To: <thai_hien12121981@yahoo.com>;
Subject: Before I go on:
Sent: Tue, Jan 28, 2014 11:03:39 PM 


The White House, Washington

Hello everyone,
Before too long, I'll be heading to the Capitol to report on the state of our union -- and talk about the year ahead.
It's one of the most important traditions of the American democracy, and it happens tonight.
President Barack Obama

This email was sent to thai_hien12121981@yahoo.com
Unsubscribe | Privacy Policy 
Please do not reply to this email. Contact the White House
The White House • 1600 Pennsylvania Ave NW • Washington, DC 20500 • 202-456-1111
VIỄN CẢNH NỀN KINH TẾ CÓ HỒI SINH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ?

1. Để lấy lại lòng tin và Uy tín cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
2. Để chứng tỏ cho thế giới và Liên Hiệp Quốc thấy Việt Nam có Nhân Quyền và rằng: " các ông chủ của các doanh nghiệp Việt không có ưa dùng "quyền lực đường phố" để đối đãi với nữ công nhân".
3. Chứng tỏ rằng Việt Nam không có vấn nạn bè phái bao che, thủ đoạn và làm hại người vô tội, trù dập người dân thất cô yếu thế.
Trong những năm gần đây, nước ta nổi tiếng thế giới với những đại án tham nhũng với số tiền thất thoát hàng ngàn tỷ đồng như vụ Huyền Như, Bầu Kiên (ACB), Vinashin (Agribank), thủy sản Phương Nam (Vietcombank)…
Cho nên, tôi nghĩ và làm theo pháp luật. Vì pháp luật có “chế định phòng vệ chính đáng nhằm khuyến khích mọi công dân đấu tranh chống những hành vi xâm hại lợi ích chung và xã hội. Hành động phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm, vì nó phù hợp với lợi ích chính đáng của xã hội, nhà nước cho phép mọi công dân được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, của người khác hay của xã hội.